Prezentovali sme inkluzívne vzdelávanie vo Florencii

V dňoch 8. – 10. mája 2022 prebiehala vo Florencii medzinárodná konferencia Role Model: Sharing Erasmus+ Stories and Values a zúčastnilo sa jej cca 60 ľudí z 20 krajín EÚ.

Domáca talianska národná agentúra Erasmus+ pripravila bohatý program zameraný najprv na posilnenie komunikačných zručností pri medzinárodných prezentáciách a praktickú výmenu skúsenosti so žiakmi základných škôl a ich motiváciu zapájať sa do programov Erasmus+.  Prezentovali sa príklady dobrej praxe zo všetkých zúčastnených krajín ako Nemecko, Fínsko, Švédsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Česko i ďalšie.

Slovensko bolo zastúpené práve našim Inklucentrom. Prezentovali sa 4 základné témy: inklúzia, udržateľnosť, reziliencia a excelentnosť. Hlavným cieľom, ktorý považujeme za kľúčový bolo sieťovanie organizácii z rôznych krajín EÚ. V programe nechýbali ani kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré spoločné partnerstva ešte zosilnili.

Inkluzivne vzdelavanie vo Florencii 1
Inkluzivne vzdelavanie vo Florencii 2

V rámci prezentácie v základnej škole vo Florencii sme prezentovali aj ranné kruhy a reflexiu ako spôsob humanistického prístupu k všetkým žiakom.

Študenti zažili ranný kruh

Inklucentrum na konferencii prezentovalo svoje prvé výstupy princípov inkluzívne vzdelávania v anglickom jazyku a to piliere ako ranné kruhy, nenásilná komunikácia, artefiletika a školský podporný tím. Ide o štyri piliere z desiatich, ktoré v rámci Erasmus+ Inklucentrum v partnerstve s Berlínom a Nórskom pripravuje.

V rámci prezentácie v základnej škole vo Florencii sme prezentovali aj ranné kruhy a reflexiu ako spôsob humanistického prístupu k všetkým žiakom. Časť žiakov siedmeho ročníka prezentovala aj svoj výstup Erasmu v angličtine, čo bolo pre nich aj viditeľne stresujúce, takže sme túto situáciu využili a rovno zrealizovali s nimi krátky reflektívny kruh:)

Don Zwiers, docent z University of Applied Sciences Leiden z Holandska,Marianne Beckers, riaditeľka špeciálnej školy Herman Broerenschool,Jaana Härkönen občianskeho združenia  VALO resocializácie a podpory dospelých z Fínska.