Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave

Hneď na začiatku vojny Inklucentrum vydalo jasný signál (článok Vojna sa začala. Včera.) smerom k násiliu, ktoré produkuje toho času vojna a ktorej následkom sú milióny traumatizovaných detí. Na Slovensku sa najväčšia skupina detí a rodín usadila v Bratislave, kde len v školách je viac ako 2600 detí. Jednou z častí inkluzívneho vzdelávania je aj podpora detí v riziku. Tisíce ohrozených detí dnes závisí v hlavnom meste len od podpory malého UA psychologického tímu, ktorý vybudovalo CPP Bratislava III.

Od leta 2022 rokuje Magistrát hlavného mesta Bratislava v spolupráci s Unicefom, Inklucentrom a Centrom vzdelávacích analýz o systémovej podpore detí prichádzajúcich z Ukrajiny v Bratislave. V novembri 2022 sme spustili pilotný projekt podpory UA detí v 10 vybraných školách v Bratislave, kde sme spolu s Centrom vzdelávacích analýzUA tímom mapovali stav UA detí v školách. Zistenia boli alarmujúce – deti boli v disociatívnych stavoch, osvojenie jazyka nedostatočné, mnohé zažívali viditeľný smútok a úzkosť. Analytici expresne pripravili kvalitné výstupy a akčné návrhy riešení, ktoré sme hneď od januára 2023 začali na školách realizovať.

Od konca januára 2023 s dočasnou podporou iniciatívy Kto pomôže Ukrajine cez Nadáciu Pontis sme rozbehli nový terénny UA tím, ktorý pod supervíziou psychologického tímu Bratislava III pracuje priamo v školách. Tím zatiaľ 6 terénnych pracovníčok – ukrajinských učiteliek – pomáha na 10 školách pravidelnou týždennou návštevou UA detí v škole, poskytovaním psychosociálnej podpory deťom a rodičom a prepájaním školy a rodičov. Podrobnejšie o činnosti terénnych pracovníčok v dokumente Regionálni terénni pracovníci-opatrenia na zintenzívnenie a systematizáciu podpory v psychosociálnej oblasti.

V rámci projektu chceme postupne pripravovať rozširovanie podpory na ďalšie školy, pripraviť letné denné tábory pre UA deti, pilotovať medzinárodný program psychosociálnej podpory STRONG a Trauma rešpektujúci prístup v spolupráci s našimi českými partnermi ČOSIV.

partner donio

Projekt podporil Donio n. f. v rámci kampane „Kto pomôže Ukrajine 2“.

partner

Ďakujeme za iniciačnú podporu Hlavnému mestu Bratislava a Unicef projekt “Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k deťom cudzincov” .

Projekt podpora ziakov ukrajiny005
Projekt podpora ziakov ukrajiny002
Projekt podpora ziakov ukrajiny029
Projekt podpora ziakov ukrajiny023 1
Projekt podpora ziakov ukrajiny010
Aktuality