Vojna sa začala. Včera.

Väčšina ľudí má predstavu o vojnách ako o hrozivých udalostiach 20. storočia, ktoré dva krát zasiahli celý svet, hoci oveľa bližšie však je dnes táto hrôza prítomná na ukrajinsko-ruských hraniciach.

„Zistil som, že skôr drobné všedné činy obyčajných ľudí môžu zastaviť temnotu.“

Locus of Control

Azda by vojnou bolo možné označiť aj stav v spoločnosti, v ktorej sociálne siete dosiahli nevídané rozmery nenávisti. Väčšinu z tých veľkých vojenských ťažení celosvetového či celospoločenského stavu však nemôžeme ovplyvniť. Psychológia už desaťročia skúma fenomén locus of control (J. Rotter, 1966), miesto riadenia, ktoré sa stále viac stáva u ľudí len vonkajším.

Locus of control je pojem v sociálnej psychológii, ktorý označuje, do akej miery sú jednotlivci presvedčení o tom, že sú schopní riadiť svoje konanie.

Žijeme v silnom presvedčení, že nemáme nad ničím kontrolu, prenechávame davu, vonkajšku, sociálnym okolnostiam kontrolu nad sebou samým. Akoby sme nič nemohli ovplyvniť a len pasívne sa stávame účastnými na vojne, ktorá sa deje okolo nás.

Vojna sa začína v ľudskom srdci. Práve v tom mojom.

Konám násilie voči sebe samému,

… keď nerešpektujem svoje vlastné potreby – únavu, smútok, hnev,

… keď neoslavujem radosť či to, že môžem prispievať k životu druhých,

… keď sa rozhodujem reagovať na sociálnych sietiach voči druhému bez úcty,

… keď zamieňam spoluprácu za bronzovú medailu víťazstva nad druhými,

… keď zneužívam moc nad druhým svojím postavením.

Ľahko zamieňam miesto rozhodovania z vnútorného na vonkajšie. Podlieham presvedčeniu, že svet je zlý alebo všetci sú skorumpovaní. Ak by to aj bola pravda, neoberá ma to o zodpovednosť za moje konanie. Často chcem meniť konanie druhých, ale pritom je tak vzácne a odvážne meniť to vlastné. K sebe, k druhým, k svetu. Môžem byť kritický k sebe, nenávidieť sa. Môžem odsúdiť celý svet alebo si vytvárať obrazy nepriateľov v tých druhých – očkovaných, či neočkovaných, Rusov či Američanov, politikov alebo hokejistov. Lenže za každou kritikou je iba moja tragická stratégia nenaplnených potrieb.

Veľké zmeny skrs všedné láskavé činy

Svet potrebuje zmenu, ktorá bude postavená na porazení prsteňa moci. „Sú tu aj iné sily ako zlá vôľa – malé všedné činy, prejavy láskavosti a lásky, ktoré môžu zastaviť temnotu,“ píše Tolkien v čase najhrozivejšej druhej svetovej vojny. On dobre poznal, čo je to utrpenie, keď stratil oboch rodičov. A predsa nedovolil vojne, aby ovládla jeho srdce, ktoré horelo láskavosťou a odvahou.

Začať už dnes

Urobte dnes niečo preto, aby vojna vo vašom srdci viac nebola.
Ak ste učiteľom…….. buďte láskavejší k sebe a k svojím žiakom, menej hodnoťte, viac pozývajte.
Ak ste rodičom………užívajte si čas, keď dokážete robiť chyby lepšie.
Ak ste odborníkom…… stretávajte v klientovi najmä človeka.

Vojnu možno zastaviť práve tým, čo urobíte teraz, alebo čo urobíte potom, čo ste niečo urobili (G. Landreth).

Viktor Križo

Čítajte aj