Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie

TRVANIE PROJEKTU: 1. 3. 2023 – 31. 10. 2023

V projekte Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie nadväzujeme na širšiu podporu žiakov z Ukrajiny v Bratislave.
Partneri projektu: ZŠ s MŠ Riazanská a Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 3.

2023 04 20 STRONG SK 3
Lektorky Zuzana Krnáčová a Lucia Kubíny s absolventkami programu STRONG.
Partneri Karpatska Unicef
Projekt Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF

Ciele projektu

  • Pilotovať a šíriť psychosociálny program STRONG
  • Pilotovať a šíriť trauma rešpektujúci prístup
  • Šíriť inkluzívne piliere v základných školách v Bratislave
  • Pilotovanie inkluzívneho prístupu na Základnej škole s materskou školou Riazanská.

Partneri projektu

ZŠ s MŠ Riazanská a Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 3.

Zapojené školy:
ZŠ a MŠ Riazanská, ZŠ s MŠ Za Kasárňou, Základná škola Vazovova, Základná škola Malokarpatské námestie, Základná škola Mudroňova

Aktivity v projekte

Program STRONG vytvorili psychiatri a psychológovia z USA a Kanady pre potreby začlenenia detí utečencov do škôl. Aktivita zahrňuje pilot, realizovanie, implementovanie, evaluáciu a šírenie programu min. na 5 školách s vysokým počtom UA detí a následné šírenie aj v rámci celej BA a SR.
V programe STRONG sme vyškolili 35 účastníkov pedagogických a odborných zamestnancov zo Slovenska aj Ukrajiny. Na vybraných školách ho realizujeme prostredníctvom našich regionálnych terénnych pracovníčok z Ukrajiny pod supervíziou psychologičiek z CPP BA 3. Program pozostáva z 10 stretnutí s deťmi odídencov a stretnutie s rodičmi.

Realizácia programu STRONG na ZŠ s MŠ Riazanská.

S Mariiou sa nám spolupracuje veľmi dobre. Po chvíli sa adaptovala a rozbehla podporné skupiny (STRONG) pre deti, ktoré k nám prišli z Ukrajiny. Deti sa tešia a keď vidím ich radostné tváre, keď idú na skupinu, mám z toho radosť. Jej silnou stránkou je pozitívna energia, ktorá z nej vyžaruje. Mariia sa zúčastňuje porád školského podporného tímu, kde dostávame informácie o deťoch, ak je to potrebné. Komunikuje aj s riaditeľkou školy a podľa potreby aj s učiteľmi. Som rád, že tu Mariiu máme a snáď tu bude môcť byť, kým tu budeme mať deti, ktoré to potrebujú.

Dávid Chmelár, sociálny pracovník na základnej škole o práci svojej ukrajinskej kolegyni

Šírenie inkluzívnych piliérov v školách

Workshop podpora detí cudincov

Pilotovanie inkluzívneho prístupu

PRIPRAVUJEME:
Ďalší beh vzdelávania STRONG v ukrajinčine a slovenčine. Zavádzanie Trauma rešpektujúceho prístupu v školách. Vytvorenie dvoch bulletinov.

Čítajte aj