Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave

TRVANIE PROJEKTU: leto 2022 – trvá

V 9tich školách sa zrealizovala analýza potrieb a stavu podpory zo strany štátu. Zistenia ukázali na nedostatočnú jazykovú i psychosociálnu podporu. Alarmujúce boli aj disociatívne stavy detí, ktoré sú zaplavené traumou udalostí a nedostáva sa im takmer žiadnej podpory.

V súčasnosti s podporou viacerých donorov a partnerov pracujeme na systematickej podpore v školách s najvyššími počtami detí z Ukrajiny.

„Bolo by dobré keby sme si navzájom rozumeli…..“ žiačka z Ukrajiny v Bratislavskej škole.
1
Zapojených škôl
20
Podporených žiakov a učiteľov
1
Partnerov a donorov

Spájame sily pre budovanie bezpečia v školách.

Aktuálne:

Jazykové denné tábory:

Stráv s nami leto, zaži nové zážitky, nájdi si nové kámošky a kámošov, hraj sa a popri tom sa uč slovenčinu.
Termíny:
17. – 21. 7. 2023 v CVČ Štefánikova 35, Bratislava – Staré mesto, od 8:00 – 16:00
07. – 11. 8. 2023 v CVČ  Gessayova 6, Bratislava – Petržalka, od 8:00 – 16:00

Tábor bol zameraný na slovenský jazyk ako cudzí jazyk, kde sa deti učili popri hrách, športových a výtvarných aktivitách. Deti pracovali v skupinách aj samostatne. Zažili aj výlet, vytvárali si divadlo.

Prihlášky nájdete tu:
Prihláška SK (word na stiahnutie)Letáčik o tábore v SK  |    Prihláška UA (word na stiahnutie)  a  Letáčik o tábore v UA
Vyplnené prihlášky zasielajte vedúcej tábora: Alena Faragulová na: [email protected]

FOTOGRAFIE A REPORT Z TÁBOROV NÁJDETE AJ NA NAŠOM FB.

Tábor letom svetom

Dátum a miesto konania: 06.08. –  12.08.2023, Bojnice: https://bombovo.sk/produkt/detsketabory/letom-svetom/
Tábor absolvovalo 100 UA detí zo zapojených škôl a iných UA detí z Bratislavy. Viac informácií a prihláška: tabor-табір.pdf  alebo tabor-ua.docx

O projekte

Hneď na začiatku vojny Inklucentrum vydalo jasný signál (článok Vojna sa začala. Včera.) smerom k násiliu, ktoré produkuje toho času vojna. Jej následkom sú milióny traumatizovaných detí.

Na Slovensku sa najväčšia skupina detí a rodín usadila v Bratislave, kde len v školách je viac ako 2600 detí. Jednou z častí inkluzívneho vzdelávania je aj podpora detí v riziku. Tisíce ohrozených detí dnes závisí v hlavnom meste len od podpory malého UA psychologického tímu, ktorý koordinuje neúnavná psychologička z Ukrajiny Alla Plotniková.

Od leta 2022 rokoval Magistrát hlavného mesta Bratislava v spolupráci s Unicefom, Inklucentrom a Centrom vzdelávacích analýz o systémovej podpore detí prichádzajúcich z Ukrajiny v Bratislave. V novembri 2022 sme spustili pilotný projekt podpory detí v 10 vybraných školách v Bratislave, kde sme spolu s Centrom vzdelávacích analýzUA tímom mapovali stav v školách. Zistenia boli alarmujúce – deti boli v disociatívnych stavoch, osvojenie jazyka nedostatočné, mnohé zažívali viditeľný smútok a úzkosť. Analytici expresne pripravili akčné návrhy riešení, ktoré sme od januára 2023 začali na školách realizovať.

Od konca januára 2023 s podporou iniciatívy Kto pomôže Ukrajine nadačný fond Donio,  sme rozbehli nový tím regionálnych terénnych pracovníčok, ktorý pod supervíziou psychologického tímu Bratislava III pracuje priamo v školách. Tím zatiaľ 11tich terénnych pracovníčok – ukrajinských učiteliek – pomáha už na 15 školách pravidelnou týždennou návštevou detí v škole, poskytovaním psychosociálnej podpory deťom a rodičom a prepájaním školy a rodičov. Podrobnejšie o činnosti terénnych pracovníčok v dokumente Regionálni terénni pracovníci-opatrenia na zintenzívnenie a systematizáciu podpory v psychosociálnej oblasti.

V rámci projektu chceme postupne pripravovať rozširovanie podpory na ďalšie školy, pripraviť letné denné tábory pre UA deti, pilotovať medzinárodný program psychosociálnej podpory STRONG a Trauma rešpektujúci prístup v spolupráci s našimi českými partnermi ČOSIV.

Vznik a hlavné aktivity

V nadväznosti na sieťovanie v hlavnom meste v Bratislave v školách a analytické dáta CVA rozbehli Inklucentrum a tím podpory pre Ukrajinu pri CPP  Bratislava III pilotnú terénnu podporu na 10tich školách. Momentálne je podporených už 15 škôl.  Podporné opatrenie dostalo názov Regionálne terénne pracovníčky a tvorí ho v súčastnosti 11 ukrajinských učiteliek, ktoré navštevujú školy a dve pracovníčky pre jazykovú podporu v školách.

Projekt podpora ziakov ukrajiny005

V médiách:

Fotogaléria a videá

[/vc_column_inner]
P19 psychosocialna podpora ziakov
Projekt podpora ziakov ukrajiny005
Projekt podpora ziakov ukrajiny002
Projekt podpora ziakov ukrajiny023 1
Projekt podpora ziakov ukrajiny029
ZS Drienova 1. aj 2. stupen
ZS Mudronova Den Zeme Oksana Isak
Za kasarnou Moja skola moj hrad 1
Za kasarnou Moja skola moj hrad
Jazykova podpora Riazanska
Jazykova podpora Riazanska 4
Jazykova podpora Riazanska 3
Jazykova podpora Riazanska 2
Jazykova podpora

Ďakujeme partnerom v projektoch