Pripravujeme september 2020

Začali sme s intenzívnymi prípravami nielen akreditovaných vzdelávaní na september. Predbežný plán je nasledovný:

  1. Odborné tímy – dlhodobé akreditované vzdelávanie (3 stupne) – ako vytvoriť na škole kvalitný odborný tím, ako ho viesť skutočne profesionálne, spoločne a multidisciplinárne. Čakajú Vás supervízie, mentoring, terénne výjazdy do škôl, tvorba plánu tímu, budovanie zručností multidisciplinárnej spolupráce, vlastné prípadové štúdie a ich komplexné riešenie (Viktor Križo, Zuzana Krnáčová)
  2. Pedagogickí asistenti – krátkodobé i dlhodobé kurzy – možno časom i kvalifikačné (Masha, Jasha, Dasha)
  3. Krízová intervencia v školách – v spolupráci s Modrým anjelom (Lucia, Zuzka), dlhodobé akreditované vzdelávanie,
  4. Facilitované rodičovské skupiny – pravidelné facilitované skupiny raz týždenne pre rodičov ako zvládať vzdelávanie svojich detí a spoluprácu so školou,
  5. I4M pre riaditeľov – inclusion for managers – podpora riaditeľov v transformácii riadenia na inkluzívne manažovanie,
  6. Jednorázové workshopy: Ako robiť žité IVP, Ako realizovať Testovanie 5 a 9 inkluzívne, ranné kruhy, workshopy 3G-eneration, medzigeneračné sústredenia…

Čítajte aj