Pre jednotlivcov

Vzdelávanie pre jednotlivcov

 

  1. Sprevádzanie asistentov učiteľa  (asistenti učiteľa, triedni učitelia) – práca asistenta v triede v inkluzívnom modeli (60 hodinové vzdelávanie, cca. 20-30 ľudí).
  2. Podpora žiakov s rozmanitými potrebami v ZŠ (učitelia, riaditelia, triedni učitelia) – Diferencované vyučovanie, individualizácia inštrukcií, úloh a hodnotenia, komunikácia s rodinou a ďalšie témy (4 mesačný víkendový kurz, 60 hodín, cca. 20 ľudí).
  3. Workshop Poradné kruhy ako prevencia šikany a podpora kolektívu v triede – metóda poradných kruhov pre triedne kolektívy.
  4. Inkluzívna škola– (triedni učitelia, učitelia VYV, odborní zamestnanci, vychovávatelia) – artefiletika, facilitatívne vyučovanie, reflexia v práci učiteľa, odborného zamestnanca (4 mesačné vzdelávanie, 60 hodín, 12 ľudí).
  5. Mimoškolské zážitkové sústredenia – (triedni učitelia, odborní zamestnanci, vychovávatelia) – 4-dňové zážitkové sústredenia pre žiakov II.stupňa (príp. I.stupňa): predvianočné pre 7.ročník, medzigeneračné pre 6. a 8.ročník, škola v prírode, lyžiarsky so zameraním na reflexiu slobody a zodpovednosti žiakov, vedenie k samostatnosti, zážitkom, večerným kruhom, reflexii dňa, mediácia konfliktov (1 víkendové stretnutie priamo v teréne aj so žiakmi, max. 10 – 15 ľudí).

 


 

Prihláška na vzdelávanie

 

apríl 2024
máj 2024
jún 2024
júl 2024
august 2024
No event found!
Načítať ďalšie

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!