Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Bulletiny na Váš stôl

Novinka: Bulletiny na Váš stôl.
Vytlačte si  našu prehľadnú ponuku kurzov (PDF verzia).
Prehľad kurzov.
Nechcete prísť o žiaden kurz? Radi Vás informujeme: Áno informujte ma medzi prvými.
FAQ – časté otázky.
Kalendár kurzov.
Hodnotenia kurzov.
Absolvujte naše webináre s možnosťou získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Viac info: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

september 2021
webinar legislativa pre skolsky podporny tim

Legislatíva pre školský podporný tím V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

WEBINÁR - Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.

Získajte hutný prehľad základných právnych predpisov. Zistite ako nachádzať v zákonoch odpovede na otázky, ktoré vás v práci ťažia. Webinár vás naučí orientovať sa v pracovno-právnych vzťahoch, legislatívnych úlohách a kompetenciách svojej profesie. Vyskúšate si cvičenia a ľahký tréning. Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu. Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

...
27 sep
9:00 - 12:00
30.00€
webinar ivp

Individuálny vzdelávací program V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je voľným pokračovaním webináru "Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím". Poskytne veľmi konkrétne popisy niektorých problémov v praxi v súvislosti s integráciou, vedením povinnej dokumentácie, rozhodnutiami riaditeľa, možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. oslobodenie od dochádzania do školy, invididuálne vzdelávanie, (ne)povinnosť špecifických predmetov a i. ...
27 sep
15:00 - 18:00
30.00€
webinar dieta s autizmom v skole 1

Dieťa s autizmom v škole V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú. ...
22 sep
15:00 - 18:00
30.00€
webinar spec pec MS

Špeciálno-pedagogické minimum pre pedagógov MŠ V tomto termíne vypredané AkreditovanýWebinár

Webinár je zameraný na pojmy a metódy z oblasti špeciálno-pedagogickej, s ktorými sa stretávate v materskej škole. Potrénujeme si spoločne „inkluzívny jazyk“, povieme si o programoch, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri práci so všetkými deťmi v materskej škole. Povieme si o oslabeniach detí ako aj ich silných stránkach, ukážeme si prácu individuálnu aj skupinovú, možnosti komunikácie s rodinou, spolupráce ZŠ s MŠ, s odborníkmi. Súčasťou webinára sú ukážky dobrej praxe, odporúčania materiálov, programov, možnosť kladenia otázok a diskusia. ...
21 sep
15:00 - 18:00
30.00€
kurz poradne kruhy webinar inklucentrum

Poradné kruhy v škole V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

NOVÉ: V kruhu môžete so svojimi žiakmi zdieľať príbehy a životné skúsenosti, skúmať témy dôležité pre ich intelektuálny aj emocionálny rozvoj, riešiť problémy, nastavovať triedne aj školské normy. A samozrejme spoločne sa hrať, smiať sa a tvoriť. Na webinári budeme mať možnosť zoznámiť sa s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore a budete sa môcť inšpirovať skúsenosťami zo školy, kde sú kruhy nie len nástrojom k podpore komunitného rázu škole a skúmania konfliktov, ale aj bežnou súčasťou vyučovacích hodín. ...
20 sep
15:30 - 18:30
30.00€
webinar spec ped pokracujeme

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je pokračovaním webinára Školský špeciálny pedagóg - začíname. Účasť na prvom však nie je podmienkou. Na želanie je určený pre všetkých školských špeciálnych pedagógov, ktorí majú záujem o výmenu skúseností v oblasti reedukačných možností žiakov v základnej škole. ...
16 sep
15:00 - 18:30
30.00€
webinar minimum pre asistentov II

Minimum pre asistentov II.AkreditovanýNový termínWebinár

Pokračovanie špeciálnopedagogického minima pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky je zamerané na ďalšie ťažkostí vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania a pod. Čo by ste mali o týchto poruchách/ťažkostiach vedieť, ako s nimi pracovať, aké úpravy v IVP možno urobiť, aby ste poskytli čo najefektívnejšiu pomoc žiakom/čkam na hodine. Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa. Dozviete sa aj ďalšiu základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch k tejto téme. ...
14 sep
15:00 - 18:00
30.00€
webinar skolsky specialny pedagog 6

Školský špeciálny pedagóg ZAČÍNAME V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je určený pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, ale aj pre tých, ktorí chcú načerpať novú inšpiráciu. Účastníci získajú prehľad o jednotlivých činnostiach, ktoré má školský špeciálny pedagóg v škole realizovať, o základnej legislatíve, o jeho odborných štandardoch, o možnostiach voľby reedukačných programov a množstvo iných užitočných informácií. ...
13 sep
15:00 - 18:30
30.00€
august 2021
webinar spec ped pokracujeme

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je pokračovaním webinára Školský špeciálny pedagóg - začíname. Účasť na prvom však nie je podmienkou. Na želanie je určený pre všetkých školských špeciálnych pedagógov, ktorí majú záujem o výmenu skúseností v oblasti reedukačných možností žiakov v základnej škole. ...
30 aug
15:00 - 18:30
30.00€
04 facilitativne reflektivne ucenie 1

Facilitatívne a reflektívne učenie V tomto termíne vypredané AkreditovanýDlhodobý kurz

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi: ...
27 aug
9:00 - 15:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava
200.00€
webinar dieta s autizmom v skole 1

Dieťa s autizmom v škole V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú. ...
25 aug
15:00 - 18:00
30.00€
júl 2021
webinar minimum pre ped asistentov I

Minimum pre asistentov I. V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Poznaj svojich žiakov. Špeciálnopedagogické minimum pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Čo by ste mali o týchto poruchách vedieť, ako pracovať s informáciami v správe a ako s týmito informáciami narábať, aby ste poskytli, čo najefektívnejšiu pomôc žiakom/čkam na hodine. Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa.  ...
13 júl
9:00 - 12:00
30.00€
No event found!
Načítať ďalšie
Menu