Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Všetko o získaní Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania a zasielaní dištančných úloh.

List
január 2023
webinar minimum pre ped asistentov I

Minimum pre asistentov I. Sale has ended AkreditovanýWebinárExpired

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...
31 jan
15:30 - 18:30
35.00€
01 artefiletika 1

Artefiletika a inkluzívna trieda Sale has ended AkreditovanýDlhodobý kurzExpired

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. ...
26 jan
15:00 - 18:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava
75.00€
december 2022
GRUNNLAGET 1

Grunnlaget II.AkreditovanýDlhodobý kurzNovéExpired

PREZENČNE: Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia. P ...
10 dec
9:00 - 17:00
Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava
No event found!
Načítať ďalšie