Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Absolvujte naše webináre s možnosťou získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Viac info: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Zúčastnili ste sa nášho kurzu? Ohodnoťte nás.

Nestihli ste termín kurzu?

Oval@3x 2

Nezmeškajte žiaden kurz

Chcete byť informovaní medzi prvými? Zanechajte nám na vás kontakt:

jún 2021
kurz skolsky psycholog zaciname webinar inklucentrum

Školský psychológ začíname V tomto termíne vypredané AkreditovanýNovéWebinár

NOVÉ: Vybrali ste si jednu z najpestrejších profesií v školstve a chcete sa dozvedieť ako začať a čo vás v škole čaká? Poradia vám skúsené školské psychologičky zo základnej a strednej školy, ktoré sa s vami podelia o praktické skúsenosti a užitočné rady z oboch typov škôl. Dozviete sa, ktoré odborné činnosti zamerané na klientov (žiak, učiteľ, rodič, trieda, škola) môžete vykonávať, aké formy spolupráce využívať, a ktoré programy či dotazníky uplatniť. Odporučíme vám potrebnú legislatívu aj kontakty na užitočné informácie. Samozrejmosťou bude možnosť klásť otázky, aktívne sa zapájať do diskusie a získať niektoré dotazníky a materiály, ktoré školské psychologičky vytvorili a overili rokmi praxe. ...
17 jún
15:30 - 18:30
25.00€
specialno pedagogicke minimum pre materske skoly inklucentrum webinar

Špeciálno-pedagogické minimum pre pedagógov MŠAkreditovanýWebinár

Webinár je zameraný na pojmy a metódy z oblasti špeciálno-pedagogickej, s ktorými sa stretávate v materskej škole. Potrénujeme si spoločne „inkluzívny jazyk“, povieme si o programoch, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri práci so všetkými deťmi v materskej škole. Povieme si o oslabeniach detí ako aj ich silných stránkach, ukážeme si prácu individuálnu aj skupinovú, možnosti komunikácie s rodinou, spolupráce ZŠ s MŠ, s odborníkmi. Súčasťou webinára sú ukážky dobrej praxe, odporúčania materiálov, programov, možnosť kladenia otázok a diskusia. ...
15 jún
15:00 - 18:00
25.00€
05 Legislativa v malicku

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

WEBINÁR - Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.

Získajte hutný prehľad základných právnych predpisov. Zistite ako nachádzať v zákonoch odpovede na otázky, ktoré vás v práci ťažia. Webinár vás naučí orientovať sa v pracovno-právnych vzťahoch, legislatívnych úlohách a kompetenciách svojej profesie. Vyskúšate si cvičenia a ľahký tréning. Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu. Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

...
14 jún
9:00 - 12:00
25.00€
05 Skolska legislativa 2

Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je voľným pokračovaním webináru "Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím". Poskytne veľmi konkrétne popisy niektorých problémov v praxi v súvislosti s integráciou, vedením povinnej dokumentácie, rozhodnutiami riaditeľa, možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. oslobodenie od dochádzania do školy, invididuálne vzdelávanie, (ne)povinnosť špecifických predmetov a i. ...
14 jún
15:00 - 17:00
25.00€
kurz reflexia a spatna vazba webinar inklucentrum

Reflexia a spätná väzba na 1. stupni ZŠ V tomto termíne vypredané AkreditovanýNovéWebinár

NOVÉ: V bežnom živote, v rodinách, na poradách i v triede sa často bojíme chýb. Prečo? Od útleho veku sme za chyby trestaní. Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu. V tom nám pomáha spätná väzba a reflexia. Moje skúsenosti ukazujú, že túto životnú zručnosť by sme mali vštepovať deťom už od 1. triedy. Naučia sa byť úprimné a nebudú sa báť prejaviť svoje emócie. Úlohou učiteľky je naučiť deti preniesť túto zručnosť do reálneho života. ...
08 jún
15:00 - 18:00
25.00€
webinar mediacia ziackych konfliktov

Mediácia žiackych konfliktov cez Nenásilnú komunikáciu V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Ako (ne)riešiť žiacke konflikty tak, aby ste neboli neustále v ringu ako sudca, ale mohli iba facilitovať ich proces komunikácie a potreby porozumenia? Čo na to hovorí koncept Nenásilnej komunikácie od Marshala Rosenberga? Aké princípy a kroky možno využívať, ak chceme žiakom pomáhať zvládať a riešiť konflikty? ...
07 jún
15:00 - 18:00
25.00€
máj 2021
dieta s autizmom v skole webinar inklucentrum

Dieťa s autizmom v škole V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú. ...
26 máj
14:00 - 17:00
25.00€
kurz ranne kruhy webinar inklucentrum

Ranné kruhy vo vyučovaní V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí? Má to vôbec nejaký zmysel? Čo na to hovorí neuropsychológia? Má to aj svoje limity? Budete počuť dvoch učiteľov, ktorí takto fungovali 5 rokov každý deň so žiakmi II.stupňa. Uvidíte krátke ukážky, dozviete sa čosi o princípoch a zmysle ranných desaťminutoviek ako o kľúčovom prvku inkluzívnej podpory všetkých detí. ...
25 máj
15:00 - 18:00
25.00€
kurz skolsky psycholog zaciname webinar inklucentrum

Školský psychológ začíname V tomto termíne vypredané AkreditovanýNovéWebinár

NOVÉ: Vybrali ste si jednu z najpestrejších profesií v školstve a chcete sa dozvedieť ako začať a čo vás v škole čaká? Poradia vám skúsené školské psychologičky zo základnej a strednej školy, ktoré sa s vami podelia o praktické skúsenosti a užitočné rady z oboch typov škôl. Dozviete sa, ktoré odborné činnosti zamerané na klientov (žiak, učiteľ, rodič, trieda, škola) môžete vykonávať, aké formy spolupráce využívať, a ktoré programy či dotazníky uplatniť. Odporučíme vám potrebnú legislatívu aj kontakty na užitočné informácie. Samozrejmosťou bude možnosť klásť otázky, aktívne sa zapájať do diskusie a získať niektoré dotazníky a materiály, ktoré školské psychologičky vytvorili a overili rokmi praxe. ...
24 máj
15:30 - 18:30
25.00€
webinar skolsky specialny pedagog 6

Školský špeciálny pedagóg – začínameAkreditovanýNový termínWebinár

Webinár je určený pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, ale aj pre tých, ktorí chcú načerpať novú inšpiráciu. Účastníci získajú prehľad o jednotlivých činnostiach, ktoré má školský špeciálny pedagóg v škole realizovať, o základnej legislatíve, o jeho odborných štandardoch, o možnostiach voľby reedukačných programov a množstvo iných užitočných informácií. ...
19 máj
15:00 - 18:30
25.00€
webinar minimum pre asistentov II

Minimum pre asistentov II. V tomto termíne vypredané AkreditovanýNový termínWebinár

Pokračovanie špeciálnopedagogického minima pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky je zamerané na ďalšie ťažkostí vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania a pod. Čo by ste mali o týchto poruchách/ťažkostiach vedieť, ako s nimi pracovať, aké úpravy v IVP možno urobiť, aby ste poskytli čo najefektívnejšiu pomoc žiakom/čkam na hodine. Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa. Dozviete sa aj ďalšiu základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch k tejto téme. ...
18 máj
15:00 - 18:00
18.00€
Webinar Praca s rozmanitostou Centrum inkluzivneho vzdelavania

Práca s rozmanitosťou v triedeAkreditovanýNový termínWebinár

Budeme sa venovať 4 základnym otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany. 1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych. 2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť. 3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii. 4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii. ...
18 máj
15:00 - 18:00
25.00€
No event found!
Načítať ďalšie
Menu