Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Všetko o získaní Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania a zasielaní dištančných úloh.

Prihlasovanie na vzdelávania v školskom roku 2023/2024 už spustené. Vidíme sa 🙂

List
máj 2023
05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia I. Sale has ended AkreditovanýDlhodobý kurzNový termínExpired

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I.. ...
04 máj
17:00 - 20:00
190.00€
apríl 2023
webinar praca s rozmanitostou

Práca s rozmanitosťou v triede Sale has ended AkreditovanýNový termínWebinárExpired

Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie. ...
24 apr
15:00 - 18:00
35.00€
skolsky specialny pedagog 11.4

Školský špeciálny pedagóg Sale has ended AkreditovanýNový termínWebinárExpired

Webinár bude diskusiou o motivačných faktoroch, ktoré vedú  nielen žiakov so ŠVVP k vlastnému rozvoju. Povieme si o spôsoboch, ako hodnotiť žiakov  s prihliadnutím na ich individuálne možnosti a zároveň príliš neznižovať latku výkonnosti. Praktické rady skúsených špeciálnych pedagogičiek. ...
11 apr
15:00 - 18:30
35.00€
marec 2023
No event found!
Načítať ďalšie