Ďalším významným prínosom k premene kultúry našej novej školy a jej tried prinesú žiacke sústredenia, čiže prevažne 4 dňové pobytové a zážitkové akcie mimo školy v horách zamerané na zážitok, rozvoj, prenos a aplikáciu nových soft skills, teambuilding, prepájanie generácii, slobodu a zodpovednosť žiakov v reálnom teréne, spolupráca, kreativita, večerné kruhy a i. Jednotlivé sústredenia sa líšia svojím charakterom a zameraním (sústredením) sa na tému, film, myšlienku, aktivitu, stretnutia a pod. Celá metodika sústredení je opísaná v príručke Medzigeneračné sústredenia. Sústredenia majú svoju logickú náväznosť na seba podľa veku žiakov. Príklady jednotlivých sústredení sú: 

  • jesenné medzigeneračné sústredenie Všetko chce rásť – 6. a 8.ročník – starší pripravujú pre mladších,
  • predvianočné sústredenie Pošli ďalej – 7.ročník – prepojené s domovom dôchodcov,
  • lyžiarsky výcvik – peer to peer – piataci a deviataci (tútoring starších žiakov voči mladším, aktívne vedú družstvá),
  • jarné sústredenie Sloboda a zodpovednosť – mix žiakov II. stupňa – rozlúčka s deviatakmi, odovzdanie žezla ôsmakom,
  • škola v prírode – kombinácie ročníkov – spoločné rovesnícke učenie – napr. tretiaci a siedmaci a pod.
  • sústredenie na farme – napríklad pre triedu s veľkými ťažkosťami v kolektíve (popísané v príručke vyššie).
SÚSTREDENIA, zdroj: ZŠ Dubová, Bratislava
MEDZIGENERAČNÉ SÚSTREDENIE, zdroj: ZŠ Dubová, Bratislava
PREDVIANOČNÉ SÚSTREDENIE, zdroj: ZŠ Dubová, Bratislava
JESENNÉ SÚSTREDENIE SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ, zdroj: ZŠ Dubová, Bratislava
JESENNÉ SÚSTREDENIE, zdroj: ZŠ Dubová, Bratislava
SÚSTREDENIE POŠLI ĎALEJ, zdroj: ZŠ Dubová, Bratislava

Čítajte aj