11 osvedčených školiacich portálov pre učiteľov

Zozbierali sme 11 webov, na ktoré naši školitelia pomyslia vždy, keď hľadajú ten správny kurz či tréning pre seba.

Centrum inkluzivneho vzdelavania odporuca vzdelavacie portaly
Odporúčané vzdelávacie portály
 1. Škola inkluzionistov https://www.ktochyba.sk/ – celoročný Grantovo-vzdelávací program pre školy, ktoré počas školského roka absolvujú tréningy v oblasti inkluzívneho vzdelávania, získajú nové zručnosti a poznatky z rôznych prístupov tak, aby mohli postupne implementovať novú inkluzívnu kultúru do školy.
 2. Mentoring pre učiteľovhttps://www.leaf.sk/irpu/ – ide o iný typ vzdelávania – celoročné sprevádzanie a mentoring učiteľa alebo celej školy s tým, že si učiteľ stanoví smart cieľ a na ňom spolu s mentorom celoročne aj so žiakmi pracuje. Súčasťou práce je aj veľmi dôležitá 360 stupňová spätná väzba žiakov a rodičov na učiteľa pred a po programe. Tento typ podpory veľmi odporúčame každému učiteľovi.
 3. Komenského inštitút https://komenskehoinstitut.sk/ – celoročný vzdelávací program zložený zo 6 pobytových výcvikov, kde si taktiež učiteľ stanoví svoj vzdelávací cieľ, experimentuje a vytvára vo svojej triede inováciu v učení. Veľmi obľúbený a podporný program pre učiteľov.
 4. Rešpektovať a byť rešpektovanýhttps://www.respektovanie.sk/ – 7 dňový seminár pre rodičov i učiteľov zameraný na spoznávanie a hľadanie komunikačných nástrojov až do úrovne konkrétnych zručností, ktoré môžu pomôcť zachovávať rešpektujúci prístup v každodenných situáciách a viesť deti namiesto k pasívnej poslušnosti k vytváraniu skutočnej zodpovednosti a samostatnosti.
 5. Nenásilná komunikáciahttps://nenasilne.sk/ – tréningový výcvik zručností v svetoznámej Nenásilnej komunikácii (NVC) zameraný na získanie zručností práce na pozorovaní, pocitoch, potrebách a prosby, riešenie konfliktov, mediácie postavenej na humanistickej psychológie. Je to silne inkluzívny prístup.
 6. Hejného matematikahttps://www.indicia.sk/ – jedinečný humanisticky orientovaný prístup vo vzdelávaní matematiky podľa významného profesora Milana Hejného. Kurz rozvíja rôzne stupne zaškolenia učiteľov do vyučovacej metódy tak pre I. ako i pre II. stupeň. Ku tejto metóde sú aj učebnice a rozličné pomôcky na rozvoj kreativity a tvorivosti detí. Metóda je ale v mnohom aj filozofický   prístup k nehodnoteniu detí, ale ich podpore a rozvoju.
 7. Inštitút Terapie hrouhttp://terapiahrou.sk/ – poskytuje dlhodobý celoročný výcvik v terapii hrou podľa PCA prístupu C. Rogersa, výcvik filiálnej terapie pre rodičov i trénerov. Svojím vzdelávacím prístupom je veľmi blízka a tvorí základ pre inkluzívne vzdelávanie.
 8. Coaching plushttps://www.coachingplus.org/ – organizácia postavená na špičkových troch lektorov: Vladimír Hambálek, Ivan Valkovič a Zuzana Zimová. Všetci traja sú terapeuti, kouči, skúsení lektori a supervízori v multidisciplinárnom vzájomnom dopĺňaní sa. Poskytujú už 13 rokov kvalitné kurzy o zvládaní emócii, práca s rodinou, s motiváciou a zmenou, klientov v odpore, supervízny výcvik, mentoring, vzťahovej väzby, poradenské zručnosti, práca s emóciami a  iné pre široké spektrum pomáhajúcich profesií. Kvalita trénerov a rozličné prístupy zaručujú mimoriadnu kvalitu vzdelávania. Veľmi odporúčame pre všetky pomáhajúce profesie v školstve.
 9. PDCS https://www.pdcs.sk/ – ide o významnú vzdelávaciu organizáciu, ktorá poskytuje veľmi kvalitné kurzy v témach lektorovania, trénerstva, facilitácie, participácie, líderstva, demokratických hodnôt, kritického myslenia, mediácie a mnohé ďalšie.
 10. Arteahttps://www.arte-terapia.sk/ a https://www.i-psychologia.sk/ – Katarína Mihinová, zakladateľka oboch portálov, ponúka na jednej strane špecifické vzdelávanie v metódach arteterapeutickej práce a zároveň širokú paletu vzdelávaní predovšetkým pre psychológov od diagnostických cez terapeutické a podporné vzdelávania.
 11. Centrum Kvapkahttp://dietaaja.sk/ – vzdelávacie centrum ponúka zaujímavé kurzy v oblasti terapeutickej práce, krízovej intervencie, filiálnej terapie pre rodičov, práca so skupinou/triedou, podpora detí s poruchami učenia i správania a i.

Čítajte aj