webinar inkluzivne vzdelavanie v kocke1

Inkluzívne vzdelávanie v kocke

Certifikát o tomto vzdelávaní dosiahnete absolvovaním 5tich alebo 10tich webinárov podľa vlastného výberu. Viac info: Akreditované webináre pre inkluzívne

Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše online webináre s možnosťou získania certifikátu Inklucentrum, ktorý vám vystavíme za 25 hodín inovačného vzdelávania. Certifikát vás zároveň oprávňuje žiadať o 3 – 9 % príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa.

Vzdelávajte sa efektívne v oblastiach, ktoré vás zaujímajú a ktoré využijete vo svojej každodennej praxi. Vďaka absolvovaniu niekoľkých webinárov sa zároveň učíte od viacerých školiteľov, čím si rozširujete svoje poznanie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Rozsah vzdelávacieho programu:

Za absolvovanie akéhokoľvek webinára/seminára s označením „akreditované“ možno získať príslušný počet hodín (zväčša 3 hod.). Po vypracovaní dištančnej úlohy možno ku každému absolvovanému kurzu získať max. 2 hodiny. Za absolvovanie každých 25 hodín získava účastník osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Za absolvovanie 50 hodín akéhokoľvek inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Vstupné prerekvizity kurzu:

Kurzy nie sú vzájomné prerekvizitne prepojené, je možné ich absolvovať v ľubovoľnom poradí podľa záujmu. Centrum však odporúča absolvovať legislatívu ako základ pre ostatné kurzy.

Program kurzu: Jednotlivé kurzy sú vystavené tak, aby sa vzájomne dopĺňali, prepájali a ponúkali širokú paletu tém z oblasti inkluzívneho vzdelávania. Inkluzívne vzdelávanie je totiž princíp, filozofia, ktorá sa dá v podstate uplatniť vo všetkých aspektov školského života, dokonca aj v rozličných metódach práce, nie je viazané na nejakú konkrétnu vyučovaciu koncepciu. Bližší popis a jednotlivé podmienky ku každému kurzu možno nájsť v sekcii Kurzy na webtránke poskytovateľa

Cena:

Cena jedného webinára, bez dotácie: 30 €

Webináre sú poskytované s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej dotácie. Aktuálne ceny sú uverejnené pri každom kurze.

Aktuálna ponuka s možnosťou získania Certifikátu Inklucentrum po absolvovaním 5tich kurzov:


https://inklucentrum.sk/webinare/

Dátum

05 jan 2021 - 02 jan 2022
Registrácia ukončená!

Čas

Termíny jednotlivých webinárov
All Day

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]