Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Poradenstvo naživo – otázky a odpovede
Webinar poradenstvo nazivo

Poradenstvo naživo – otázky a odpovede

odpovedá Viktor Križo, expert na školskú legislatívu

Ako sa orientovať a vyznať v školských zákonoch.

Ako zvládnuť všetku byrokraciu rýchlo a s ľahkosťou, aby Váš pracovný čas mohol byť venovaný žiakom/ klientom.

Radi by sme vám takouto formou dali príležitosť sa spýtať a dostať odpoveď na otázky svoje či iných, ktoré nám najčastejšie smerujete, keďže máme stále menšie kapacity odpovedať na ne cez poradenskú schránku.

 1. možnosť nám vopred poslať otázky, na ktoré by ste radí získali/overili si odpoveď, využite prosím tento formulár
 2. počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď
 3. po skončení bude pán Križo poskytovať aj individuálne konzultácie pre tých, ktorí majú záujem. Otázky a odpovede budeme aj nahrávať a aj ich písomne spíšeme, aby ich účastníci dostali aj v písomnej podobe.
 4. účastníci majú možnosť aj neskoršieho online poradenstva s pánom Križom

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

Získajte odpovede na otázky z oblastí:

 • princípy inkluzívneho vzdelávania vo Vašej škole
 • školský vzdelávací program (ako si efektívne nastaviť a doplniť svoj ŠVP o rôzne témy, nastavenie podpory systémovo pre všetky deti, ale aj deti so ŠVVP)
 • možnosti úprav pre žiakov so ŠVVP tak, aby ste výrazne znížili počet IVP vo svojej škole
 • ako debyrokratizovať a zefektívniť procesy, aby ste nemuseli robiť zbytočné papierovačky a mali viac času na žiakov/klientov
 • zadefinovanie školského podporného tímu, popis činností, plán práce tímu a pod.
 • iné pracovno-právne záležitosti
 • akú dokumentáciu pri práci ŠPT a poradenských pracovníkov vyžaduje legislatíva, ako s ňou efektívnej pracovať, lepšie sa v nej orientovať
 • zakotvenie ŠPT do dokumentácie školy (školský vzdelávací program, webstránka, školský poriadok)
 • ako vyzerajú vzory a príklady, ktoré môžete využiť vo svojej praxi
 • optimálna dokumentácia a rozličné možnosti, ako je to pre koho užitočné
 • poradenská správa (čo v nej mať, odporúčať, akú štruktúru zvoliť), možnosti a formy vyjadrenia pre účely podporných opatrení
 • školská legislatíva: aktuálnych zmeny a novinky v novelách školského zákona 245/2008 a zákona 138/2019 o PZ a OZ, ktoré vás čakajú od septembra 2024
 • atestačné portfólio: pedagogickí, odborní zamestnanci, pedagogickí asistenti (ako sa na atestácie kvalitne pripraviť, ako si poskladať svoje profesné atestačné portfólio v súvislosti s požadovanými zručnosťami, mám nárok podať si atestáciu a pod.)

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • školské podporné tímy na školách
 • pedagogickí a odborní zamestnanci
 • poradenskí pracovníci CPP/ŠCPP
 • riaditelia škôl a vedúci zamestnanci
IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

LEKTOR VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 50 €

Kúpa kurzu

Poradenstvo naživo
Dostupné Lístky: 35
Kurz "Poradenstvo naživo" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

02 júl 2024

Čas

13:00 - 16:00

Cena

50.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať