Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Školský podporný tím a zapojenie rodiča
Skolsky podporny tim zapojenie rodica

Školský podporný tím a zapojenie rodiča

Webinár ponúkne účastníkom konkrétne návody ako zapojiť rodiča/zákonného zástupcu do multidisciplinárnej spolupráce s členmi ŠPT.

Webinár prináša Inštitút dialogických praxí spolu s Inklucentrom cez optiku postmoderných prístupov.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • všetci aktéri školskej komunity – pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci škôl, rodičia, žiacki ambasádori, peer konzultanti, laickí poradcovia, terapeuti, vysokoškolskí a treťosektoroví pracovníci, a pod…
  • externé multidisciplinárne tímy ako napr.: tímy reedukačných, resocializačných, nízkoprahových a komunitných centier, centier pre deti a rodiny, CVI, LVS, CPPPaP, CŠPP a iné.

ŠKOLITEĽKY

Oľga Okálová

Olga Okalova Lektorka Inklucentrum

Sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, lektorka.

Vo svojej práci sa zameriavam na sieťovanie, komunitné plánovanie a multidisciplinaritu.

Spolu so školskými komunitami sa venujem predovšetkým bezpečiu a dialógu v školách, tiež inklúzii, ktorá vychádza z postmoderny.

Viac o Oľge
Alebo aj na stránkach: multidisciplinarity.eu

Lenka Martinkovičová: http://www.multidisciplinarity.eu/lenka-martinkolvicova#content

Veronika Luksa: http://www.multidisciplinarity.eu/veronika-luksa#content

TERMÍN

13. 02. 2022, 15:30 – 18:30

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Dátum

13 feb 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:30 - 18:30

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár