Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME
webinar spec ped pokracujeme

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME

na 2. stupni základnej školy a na strednej škole

Webinár je pokračovaním cyklu (Školský špeciálny pedagóg ZAČÍNAME), v ktorom sa tentokrát budeme venovať špecifikám reedukačnej činnosti školského špeciálneho pedagóga na 2. stupni. Predstavíme metakognitívne stratégie učenia, koncept Feuersteinovho inštrumentálneho  obohacovania, a ďalšie zaujímavé tipy pre prácu so žiakmi so ŠVVP na 2. stupni ZŠ. a na strednej škole.

Predchadzajúca účasť na webinári Školský špeciálny pedagóg nie je povinná.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školský špeciálny pedagóg na 2. stupni ZŠ
  • školský špeciálny pedagóg na SŠ

ŠKOLITEĽKY: Zuzana Hronová a Lívia Muntágová

Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už štrnásty  rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni. Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Je trénerkou kurzu pozornosti KUPOZ a KUPREV, preventívnych programov Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Srdce na dlani – programy predchádzajúce šikanovaniu na 1. stupni. V priebehu svojej praxe  vypracovala niekoľko projektov zameraných na skvalitnenie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami v  základnej škole.

V súčasnosti pracuje v Košiciach v základnej škole v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  v inkluzívnom tíme. Jej škola je v tomto školskom roku zaradená do programu Škola inkluzionistov.

Od roku 2016 pôsobí v Slovenskej komore učiteľov, v sekcii inkluzívneho vzdelávania. V rámci aktivít Slovenskej komory učiteľov sa zasadzuje za inkluzívnu vzdelávaciu politiku s dôrazom na rovnaký prístup ku vzdelaniu všetkých detí.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:
30. 08. 2021
16. 09. 2021
14. 10. 2021
18. 11. 2021 – POZOR z organizačných dôvodov tento termín presúvame na 17. 11.
29. 11. 2001
Ukončenie registrácie deň pred webinárom. Webinár je organizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 30 €

The Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME ticket sales has ended!

Dátum

29 nov 2021
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:30

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu