Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Absolvujte naše webináre s možnosťou získať Certifikát Inklucentrum. Viac info: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Skupinová práca a reflexia

Jednodňový kurz ponúka inšpirácie a sprievodcu zavádzania skupinovej práce do hodín matematiky ale aj iných predmetov tak, aby učiteľ mohol presúvať viac zodpovednosti na prácu žiakov, rozvíjal ich vlastnú zodpovednosť i slobodu.
Kurz na objednávku
Viac o kurze

Mediácia žiackych konfliktov

Kurz predstavuje aplikáciu Nenásilnej komunikácie M. Rosenberga a na človeka centrovaného prístupu C. Rogersa pri riešení žiackych konfliktov. Kurz ponúka teoretický základ, praktické ukážky a mediáciu a supervíziu pri riešení…
Kurz na objednávku
Viac o kurze
Menu