Školský podporný tím

Školský podporný tím je úzko spolupracujúca skupina odborníkov, ktorá v škole zabezpečuje podporný servis pre všetky deti, rodičov a učiteľov.

V oblasti poradenstva a intervencie veľkého spektra potrieb a záujmov žiakov napomáha k ich rozvoju, ale aj pri riešení problémov vo vzdelávaní, prežívaní s ťažkosťami rozličného druhu od jednotlivca až k celej triede. Jednotliví členovia tímu pracujú samostatne podľa svojej špecializácie, ale aj ako tím v prípade potreby komplexného prístupu. 

Školský podporný tím tvoria: 

  • koordinátor tímu
  • liečebný pedagóg
  • špeciálny pedagóg
  • školský psychológ
  • kariérny poradca

Podporný tím úzko spolupracuje s pedagogickými asistentami (pod supervíziou špeciálneho pedagóga), triednymi učiteľmi a predmetovými učiteľmi, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, môže byť pod supervíziou Inklucentra a ďalších externých odobrníkov.

Viac o školskom podpornom tíme v publikáciách:

Bulletin skolsky podporny tim nahlad 1
Školský podporný tím. Autori: Zuzana Krnáčová a Viktor Križo
publikacia multidisciplinarny pristup spt
Multidisciplinárny prístup v školách Školský podporný tím


K téme školský podporný tím odporúčame akreditovaný kurz:

Čítajte aj