Uzavreli sme memorandum so Štátnym pedagogickým ústavom

Centrum inkluzívneho vzdelávania uzavrelo začiatkom apríla 2021 memorandum o spolupráci zamerané na spoluprácu v téme inkluzívneho vzdelávania a diferencovaného prístupu v podpore všetkých žiakov nielen počas pandemickej situácie.

Obe organizácie spolupracujú už od marca 2020, kedy v úzkej spolupráci spustili portál učimenadialku.sk, spoločne pripravovali metodické i obsahové materiály pre zmiernenie dopadu pandémie. V tomto čase prebieha celá séria webinárov na tému diferencovaného prístupu vo vyučovaní v snahe nielen zmierniť dopady pandémie, ale aj vytvárať také prostredie vo vyučovaní, aby mohli byť zapojené všetky deti podľa svojho potenciálu.

Veľmi sa tešíme tejto vzájomnej spolupráci a veríme v odborné i ľudské spojenie v prospech “rozvoja plného potenciálu každého človeka”. 

Čítajte aj