Zmierňujeme dopady náročných rokov a pomáhame všetkým deťom prostredníctvom traumu rešpektujúceho prístupu

Posledné roky nás nešetrili a dôsledky sa nám ukazujú každý deň – zhoršené duševné zdravie, rastúce napätie a nárast náročného správania. Vnímame, že všetci potrebujeme podporu a zaslúžime si láskavú trpezlivosť, aby sme naberali sily a dokázali ťarchu týchto časov premeniť na užitočnú skúsenosť. V Inklucentre sme presvedčení, že existuje spôsob, ako to dosiahnuť a to nielen pre deti v školách – preto ponúkame traumu rešpektujúci prístup.

co je traumu respektujuci pristup
Traumu rešpektujúci prístup ponúka porozumenie a riešenie náročného správania detí.

Traumu rešpektujúci prístup:

 • je na dôkazoch založený prístup, ktorý pôsobí preventívne a zmierňuje dopady nepriaznivých životných skúseností
 • ponúka porozumenie a riešenie náročného správania
 • rozvíja zručnosti pre deeskalovanie konfliktov
 • vďaka vytváraniu bezpečia a pozitívnych vzťahov podporuje kognitívne učenie žiakov a ich výsledky
 • je inkluzívny – nikoho zo svojho podporujúceho vplyvu nevylučuje a každému poskytuje príležitosť zotavovať sa z náročných situácií
 • hodí sa do všetkých škôl a pre všetkých učiteľov a odborných zamestnancov

Inklucentrum pri šírení tohto prístupu spolupracuje so silným partnerom z ČR Society for all (SOFA) a aktívne prístup propaguje pre odbornú verejnosť:

 • vyškolili sme už viac ako 60 pedagógov a odborných zamestnancov v tvorbe bezpečia a traumu rešpektujúcom prístupe
 • poskytli sme rozhovor pre denník N – Najhoršie je poslať dieťa za trest za dvere a nechať ho tam samo. Odborníčka vysvetľuje, ako trauma mení mozog
 • zúčastnili sme sa panelovej diskusie, ktorá bolo súčasťou vzdelávania organizovaného OZ Archa – NA VZŤAHOCH ZÁLEŽÍ – Vzdelávanie a prax citlivá voči traume KANADSKÉ INŠPIRÁCIE
 • diskutovali sme o dopadoch stresu na deti vo webinári Komenského inštitútu
 • spolupracujeme s RPC vo Zvolene na zavádzaní traumu rešpektujúceho prístupu do školy
 • pripravili sme seminár pre pracovníkov Migračného úradu, ÚPSVaR a Polície SR, ktorí pracujú s deťmi prichádzajúcimi z tretích krajín
 • zúčastnili sme sa na konferencii UNICEF na tému Inkluzívneho vzdelávania

Inklucentrum bude aj naďalej prinášať užitočné informácie z oblasti traumu rešpektujúceho prístupu v podobe článkov, vzdelávaní a prekladov zo zahraničnej praxe.

Mária Jaššová, lektorka a odborníčka na traumu rešpektujúci prístup

Viac o vzdelávaní a PRIHLÁSENIE: https://inklucentrum.sk/event/traumu-respektujuci-pristup-2/

logo partner europska unia
„Aktivita je súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra a Society for All v rámci Erasmus+ projektu Trauma rešpektujúci prístup. Projekt je spolufincovaný Európskou úniou.
Podpora Európskej komisie pri výrobe tohto diela nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.“

Čítajte aj