Ako sa kvalitne môže vzdelávať zamestnanec školy

Zostavili sme sériu článkov o vzdelávaní zamestnancov škôl. V prvej časti sme rozobrali zákonné možnosti vzdelávania a plán profesijného rozvoja. V nasledujúcej časti si viac povieme o problematike atestácií a portfóliu.

Ako sa kvalitne moze vzdelavat zamestnanec skoly atestacie 2
Systém vzdelávania v školstve je pre mnohých demotivujúci.

Atestácie a portfólio

Systém vzdelávania v školstve dlhodobo stojí na kariérnych stupňoch, ktoré majú na rozdiel od zdravotníctva v zásade najmä finančnú hodnotu zvýšenia platu, čo je nedostačujúce.

Najnovšie už ministerstvo umožňuje vďaka novele zákona aj neatestovaným osobám kandidovať na riaditeľa, takže výsady kvality preukázania profesijných kompetencií a portfólii sa ukazujú skôr ako ozdoba. Napriek tomu, ak by sa prinavrátila atestáciám ich vážnosť, môžu mať svoj význam v tom, aby sa s nimi spájala okrem finančnej aj odborná rovina. Aktuálne prvoatestovaní môžu uvádzať začínajúcich zamestnancov, ale druhoatestovaní žiadne osobitné možnosti nemajú. Vykonať atestáciu zatiaľ aspoň z finančného hľadiska je rozhodne výhodné, ide zväčša o viac ako 100-eurové zvýšenie mesačného platu za každú atestáciu, čo je rozhodne motivujúce.

Dôležité ale je uvedomiť si, že atestácia by sa mala spájať s kvalitou práce. Základný princíp atestácii – po novom – je preukázanie profesijných kompetencií príslušného kariérneho stupňa. Profesijné štandardy (2017) boli za európske peniaze vypracované na MPC, aktuálne ich opätovne prerába za ďalšie európske peniaze to isté MPC, pretože sú často nadhodnotené, nefunkčné a ťažko sa preukazujú, neraz sú medzi stupňami len malé rozdiely a niektoré kompetencie sú veľmi zriedkavé (napr. máloktorý učiteľ publikuje, aj keď je atestovaný, máloktorý psychológ je aj psychoterapeut).

Ako na atestačné porfólio sa môžete dozvedieť aj v našom webinári:

Podať si o atestáciu predpokladá 5 rokov od zaradenia do predošlej kategórie. Ak zamestnanec preukáže počet rokov praxe a každú kompetenciu doloží dokladmi, pristúpi k atestačnej skúške, ktorá už sama o sebe nie je náročná. Preukázať jednotlivé kompetencie sa javí ako náročné, najmä keď ich často musí človek preukazovať zamestnancom MPC či vysokej školy, ktorí už roky žijú mimo praxe.

Rovnako tak v zákone stále platí, že je možné ich preukázať aj podpisom riaditeľa, ktorý potvrdí ich nadobudnutie. Ak riaditeľ nebude mať ani len prvú atestáciu, bude tento proces potvrdzovania zaujímavý. MPC však toto potvrdenie riaditeľa protizákonne nerešpektuje, hoci na to bolo upozornené už aj Ministerstvom školstva a Slovenskou Komorou učiteľov. Potvrdenie riaditeľa podlieha zároveň jeho svojvôli, čo nebudí veľkú transparentnosť procesov. Každopádne, každý zamestnanec môže zbierať rozličné certifikáty, potvrdenia, fotografie, práce žiakov, vlastné materiály, ktorými následne preukáže svoje kompetencie. Aktuálne tento systém preukazovania je dosť neefektívny, nepoužiteľný, nekontrolovateľný, nemerateľný a veľmi málo transparentný.

V ďalšej časti zo série článkov o vzdelávaní si povieme ako je to s platením za vzdelávanie v školstve.

Čítajte aj