Projekt základnej školy s výskumným, terapeutickým a vzdelávacím centrom

V pondelok 4.novembra 2019 sa konala prvá neverejná prezentácia návrhu projektu otvorenej mestskej inkluzívnej štátnej školy. Ide o zámer v septembri 2022 otvoriť pri Centre inkluzívneho vzdelávania aj mestskú štátnu školu založenú na princípoch Na človeka centrovaného prístupu (C. Rogers) a Nenásilnej komunikácie (Rosenberg). Škola, v ktorej je rovnako ako dieťa, dôležitý aj učiteľ i rodič.

Škola by mala slúžiť ako otvorené metodické, vzdelávacie, výskumné a terapeutické multidisciplinárne centrum na podporu ostatných škôl v Bratislave i za jej hranicami. Nejde o projekt alternatívnej školy, ale o vytvorenie podpory pre ostatné školy, aby deti v riziku i všetky deti mohli dostať vo svojich školách komplexnú multidisciplinárnu pomoc a podporu cez vzdelávanie učiteľov, asistentov, školských podporných tímov a rodičov. Nižšie je prvá prezentácia návrhu školy prepojeného s Centrom.

Pozvánka škola CR v01

Veríme, že tento projekt získa podporu širokej verejnosti a bude slúžiť premene škôl zdola šírením dobrej praxe, modelových hodín a ukážok, metodickej podpory a tranzície detí so ŠVVP v školách, inkluzívnu podporu všetkých detí, implementácie komplexného a multidisciplinárneho prístupu, zmeny kultúry školy a jej riadenia a pod.

Slávnostná verejná prezentácia projektu by sa mohla uskutočniť na jeseň 2021. Pôvodná pozvánka je nižšie:

Popis niektorých dôležitých zložiek pôvodného projektu nájdete tu: Na ceste k inklúzii a konkrétnych činností a aktivít: artefiletika, facilitatívne učenie, medzigeneračné priateľstvá a žiacke sústredenia, odborný tím spracované autorsky tímom Viktor Križo a Zuzana Krnáčová počas ich pracovnej činnosti v ZŠ Dubová v Bratislave s podporou Nadácie Pontis v programe Generácia 3.0 (2019) a Nadácie pre deti Slovenska v programe Hodina deťom (2019).

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!