Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Dokumentácia v školách, školský vzdelávací program
Webinar skolsky vzdelavaci program datum 1

Dokumentácia v školách, školský vzdelávací program

Najkomplexnejší 4-hodinový webinár o dokumentácii v školách a školských zariadeniach plus všetko o školskom vzdelávacom programe.

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

 • dozviete sa bližšie akú dokumentáciu pri práci ŠPT a poradenských pracovníkov vyžaduje legislatíva, ako s ňou efektívnej pracovať, lepšie sa v nej orientovať
 • ako zredukovať byrokraciu a mať viac času na klientov/žiakov
 • ukážeme si vzory a príklady, ktoré môžete využiť vo svojej praxi
 • budeme diskutovať o optimálnej dokumentácii a rozličných možnostiach, ako je to pre koho užitočné
 • dotkneme sa témy poradenskej správy (čo v nej mať, odporúčať, akú štruktúru zvoliť), možnosti a formy vyjadrenia pre účely podporných opatrení
 • zakotvenie ŠPT do dokumentácie školy (školský vzdelávací program, webstránka, školský poriadok)
 • možnosti zmluvy medzi školou a CPP a i. 

Poskytneme Vám kroky, ukážky a rady, ako si upravíte a doplníte svoj školský vzdelávací program o tieto témy:

 • princípy inkluzívneho vzdelávania vo Vašej škole
 • univerzálna podpora, prevencia a krízová intervencia ako podporné opatrenie pre všetky deti vo Vašej škole
 • možnosti úprav pre žiakov so ŠVVP tak, aby ste výrazne znížili počet IVP vo svojej škole, debyrokratizovali a zefektívnili procesy a papiere
 • zadefinovanie školského podporného tímu, popis činností, plán práce tímu a pod.

Nedávno sme navštívili aj viaceré krajiny (Portugalsko, Nemecko, Česko, Fínsko a Nórsko), ktoré vďaka Erazmu postupne objavujeme, kde sme mali možnosť mnohé z týchto opatrení vidieť aj v praxi, radi sa o to podelíme veľmi prakticky v tom, ako si svoje ŠkVP efektívne nastaviť, doplniť a upraviť, aby ste nemuseli robiť zbytočné papierovačky a mali nastavenú podporu systémovo pre všetky deti, ale aj deti so ŠVVP. Pomôžeme Vám si svoj školský vzdelávací program v súlade s platnou legislatívou vhodne upraviť v tejto téme.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • školské podporné tímy na školách
 • poradenskí pracovníci CPP/ŠCPP
 • riaditelia škôl a vedúci zamestnanci
 • školské úrady

Každý účastník získa prezentáciu z webinára, potvrdenie o účasti a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

LEKTOR VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Mgr. Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička, od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni, venuje sa neuromotorickému dozrievaniu žiakov 1. ročníka prostredníctvom skupinového školského programu INPP. V priebehu svojej praxe vypracovala niekoľko projektov zameraných na skvalitnenie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami v ZŠ.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 40 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

Dátum

12 mar 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 19:00

Cena

40.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]