Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Komplexná metóda rozvoja učenia založená na koncepte Grunnlaget
Webinar grunnlaget3

Komplexná metóda rozvoja učenia založená na koncepte Grunnlaget

Nový termín vzdelávania 20. – 21. september 2024. Prihlasovanie spustené.


Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia od nórskych zakladateľov metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať vzdelávanie Grunnlaget (25 hodín vzdelávania) + ďalšie 25 hodinové vzdelávanie ako napríklad Nenásilná komunikácia I. alebo 5 webinárov podľa vlastného výberu a spracovať dištančné úlohy. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Efektívne učenie:

Metóda systematického učenia konceptov na základe metódy Grunnlaget

Komplexná metóda rozvoja učenia na základe metódy Grunnlaget je vhodná pre deti v predškolskom veku, žiakov na 1.stupni i  žiakov s problémami v učení.  Metóda je vhodná pre pedagógov, ktorí sú s deťmi v dennodennom kontakte.

Model nórskeho pedagóga Nyborga – Koncept pojmového učenia vychádza z princípov skúsenosti sprostredkovaného učenia a rozvíja pojmové systémy dôležité na podporu poznávacích (kognitívnych) funkcií. Metóda Grunnlaget (Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem) pomáha budovať slovnú zásobu, aktívne premýšľať o pojmoch a rozvinúť vlastnú schopnosť učiť sa.

Pedagóg pomocou jednoduchých cvičení pomáha deťom znútorňovať základné pojmy napr. farba, veľkosť, počet či tvar, a pomocou  kognitívnych princípov – diskriminácie, asociacie a následne generalizácie sprevádza deti od konkrétneho do abstraktného myslenia.

Bez týchto procesov je abstraktné myslenie takmer nemožné. Princípy  sprostredkovania pojmov sa výborne aplikujú aj pri práci so staršími žiakmi pri osvojovaní komplexného učiva.

Počas dvojdenného kurzu sa účastníci

–       oboznámia s teoretickými východiskami metódy (reč, myslenie, pamäť)

–       osvoja si pojmové systémy a fázy ich učenia

–       naučia sa vytvárať úlohové situácie tak, aby viedli u dieťa/žiaka k založeniu základného pojmového systému nevyhnutného pre ďalší rozvoj myslenia a učenia

–       precvičia si modelové situácie smerujúce k nácviku učiacich sa rozhovorov s deťmi/žiakmi a rozvoju ich učenia a myslenia

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • učitelia 1.stupňa
  • učitelia materských škôl
  • pedagogickí asistenti
  • špeciálni pedagógovia

Účastníci získajú certifikát na uplatňovanie metódy v praxi.

ŠKOLITEĽKA

Naďa Navarová

Nada Navarova Inklucentrum

Venuje sa tvorivému a transformačnému učeniu. Má bohaté skúsenosti s rôznymi pedagogickými prístupmi, ktoré využíva vo svojej praxi. Zúčastnila sa vzdelávacích pobytov cez Erasmus (UK, Nórsko, Fínsko, Portugalsko, Nemecko). Podieľala sa na tvorby materiálu od diferencovanom učení (Inklucentrum). Pracuje v štátnych školách a tiež aj v súkromných. Venuje sa terapeutickej práci, reedukácii, poradenstvu, konzultáciam, lektorovaniu i učeniu.

Termíny:

Prezenčne 20. – 21. 9. 2024 v nasledovných časoch:
piatok: 13:00 – 18:00
sobota: 9:00 – 17:00 

Online v pondelok 7. 10. 2024, 15:00 – 18:00

MATERIÁLY:

Metóda Grunnlaget - model pojmového učenia

Účastník dostane tlačenú verziu 100 stranovej príručky k metóde.

Cena:

Aktuálna cena:    190 €
Príručka Grunnlaget je v cene.

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Prezenčné vzdelávanie 20. – 21. 9. prebieha v priestoroch Inklucentra na Hattalovej 12, Bratislava – Nové mesto.
Online záverečné stretnutie po praxi bude prebiehať na platforme ZOOM. Prosíme, zoom si nainštalujte. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom týždeň pred vzdelávaním.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

Kúpa kurzu

Komplexná metóda rozvoja učenia Grunnlaget
Dostupné Lístky: 10
Kurz "Komplexná metóda rozvoja učenia Grunnlaget" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

20 sep 2024

Čas

2-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
14:00 - 18:00

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať