Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania
05 Skolska legislativa 2

Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania

Webinár je odporúčaným pokračovaním webináru “Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím”. Čo prinášajú novely zákonov 2021?

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • školské podporné tímy
 • pedagogickí asistenti
 • riaditelia škôl
 • školské úrady

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

Poskytneme vám konkrétne popisy problémov z praxi, ktoré riešite v súvislosti s:

 • integráciou,
 • vedením povinnej dokumentácie,
 • rozhodnutiami riaditeľa,
 • možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. oslobodenie od dochádzania do školy,
 • invididuálne vzdelávanie,
 • (ne)povinnosť špecifických predmetov.

Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

Už teraz pre vás pripravujeme webinár “Novinky v školskom zákone” (cca. apríl 2021), ktoré komplexne predstavia novely dvoch zákonov.

TENTO WEBINÁR REALIZUJEME V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

 1. 2. 2021 (Registrácia končí 29. januára 2021 )

19. 4. 2021 (Registrácia končí 16. apríla 2021 )

03. 5. 2021 (Registrácia končí 30. apríla 2021 )

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu Microsoft TEAMS. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom. Pre plnohodnotné využitie programu TEAMS, odporúčame stiahnuť si ho do Vášho počítača.

Kúpa kurzu

Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania
Dostupné Lístky: 19
Kurz Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

19 apr 2021

Čas

14:00 - 17:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať

Spíker

 • Viktor Križo
  Viktor Križo
  Školiteľ

  Viktor vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.
  Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
  Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Menu