03 skolsky podporny tim 1

PLÁNUJEME: Školský podporný tím

PLÁNUJEME OBNOVENIE VZDELÁVANIA PRE ŠKOLSKÉ PODPORNÉ TÍMY
Vyjadrite svoj záujem vo formulári: PRED-PRIHLÁSENIE.

Tento vzdelávací program je unikátny prvotný koncept práce školských odborníkov v tíme na škole pri inkluzívnej podpore nielen detí a žiakov, ale aj učiteľov a rodičov. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov.

Čo vám kurz prinesie:

  • získate nové kompetencie zamerané na prácu v tíme na škole,
  • naučíte sa organizovať prácu v tíme,
  • naučíte sa zvládať vlastné limity,

Vzdelávanie prebieha vo viacerých formách, tak aby čo najlepšie odzrkadľovalo prax:

  • identifikácia inkluzívneho nastavenia školy,
  • vzdelávací tréning,
  • dištančné úlohy a práca v teréne,
  • analýza nastavenia tímu a supervízia.

Všetky časti vzdelávania majú svoju hodinovú dotáciu a prebiehajú cez priame alebo online tréningové stretnutia alebo terénne činnosti. Počas celého vzdelávania sú priebežné úlohy (focus group, intravízia, kazuistika, návštevy tímov, riešenie prípadových štúdii), ktoré umožňujú tímu nadobudnúť na mieru šité zručnosti.

Komu je kurz určený?

Členovia školského podporného tímu – školský špeciálny pedagóg alebo odborní zamestnanci školy. Kurz nie je určený pedagogickým asistentom. Kurz ponúkame aj ako balík pre celý okres, kde absolvujú výcvik podporné tímy škôl v jednom okrese so svojím oblastným CPPPaP/CŠPP.

Kurz je zložený z troch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 2 mesiacov.

Vstupné prerekvizity kurzu:

Na vstup do vzdelávania je potrebné mať na škole školský podporný tím zložený aspoň z dvoch odborných/pedagogických zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, logopéd, liečebný pedagóg). Kurz nie je určený pre pedagogických asistentov. Pred vstupom do vzdelávania odporúčame poznať profesijné štandardy vlastnej profesie a štúdium odporúčanej literatúry.

Lektor a garant vzdelávania:

  • Zuzana Krnáčová
  • Viktor Križo

Rozsah vzdelávacieho programu:

75 hodín (36 hodín prezenčne (3 x 2 dni po 6 h.) + 29 hodín dištančne + 10 h. supervízia). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %

Cena vzdelávania: 383 (cena na osobu bez dotácie)

Aktuálne zľavnené ceny pre tím školy:

ODBORNÝ TÍM ŠKOLY (2-3 osoby) 390 € aktuálna zľavnená cena

ODBORNÝ TÍM ŠKOLY (4-5 osôb) 490 € aktuálna zľavnená cena

Za tím sa považuje odborný tím z jednej školy zložený aspoň z dvoch odborných/pedagogických zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd.

Denný rozvrh

9:00 - 15:00
Pondelok
9:00 - 15:00
Utorok

Dátum

03 júl 2023
Registrácia ukončená!

Čas

Rozvrh dní nižšie
9:00 - 15:00

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Na požiadanie
Inklucentrum

Lokácia

Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava