Zdravotníci absolvovali seminár o školskej legislatíve

Inkucentrum v spolupráci s CPP Bratislava 3 zorganizovali na utorok 14. novembra nadrezortný seminár o školskej legislatíve pre zdravotnícky personál. Účasť bola vysoká, takmer 100 detských psychiatrov, terapeutov, klinických psychológov, psychoterapeutov a sociálnych pracovníkov oboznámili s legislatívnymi predpismi a možnosťami v rezorte školstva.

Pozrite si kompletný záznam zo semináru:

Čítajte aj