Zhorená zborovňa

Slovenským školstvom zarezonovala šiesta veľká udalosť z mnohých podobných, ako sme o tom písali v našich článkoch Bolesť zo Zámockej, Vojna sa začala – včera,  Systém na lavici obžalovaných – MiloslavovPandémia nedostatku lásky – dá sa z toho vonInkluzívne vzdelávanie a násilie v školách – spomienka na Vrútky. Násilie v spoločnosti a v školách otvára neustále otázky, akým miestom má škola skutočne byť? Priestorom objavovania pytagorovej vety, častíc alebo prézentov, či miestom rozvoja človeka?

Zhorena zborovna
Ospravedlniť zlyhanie jednodlivca je ťažké, no nie nemožné.
Ospravedlniť spoločnosť, ktorá sa z tohto zlyhania nepoučí je nemysliteľné.

Zhorená zborovňa a mladý ľudský život v nej je tragický symbol bolesti, ktorá neviedla k naplneniu potrieb. Zanecháva stopy a prázdnotu tak v učiteľoch ako aj žiakoch. Hľadanie vinníkov a kritika nikomu nepomôže. Otvárajú sa nové otázky, ale aj výzvy. V prvom rade to však bolí. Nesmierne.

Zhorená zborovňa a mladý ľudský život v nej je tragický symbol bolesti, ktorá nevedie k naplneniu potrieb.

V týchto dňoch viacerí rodičia detí, ktoré boli obeťami násilia v školách, putujú po mape školských masových strelieb v Spojených štátoch a hovoria o násilí. Stovky detí sa nikdy nedočkali dospelosti iba preto, že bolesť niektorého z ich spolužiakov či dospelých bola tak tragická, že zničila ich ľudské životy. Rodičia týchto detí žijú, ale vo vnútri cítia taký oheň, aký horel len nedávno v zborovni v Bratislave. Nikdy sa také niečo nemalo stať a už ani nesmie. Niektorých rodičov to priviedlo k snahe zastaviť násilie v spoločnosti, k zákazom zbraní, vnútornej premene na ceste nenásilia. A iných zas k odpusteniu.

To, čo mnohí uznávajú ako cieľ – rozvoj intelektu – úplne nestačí. Sme zraniteľní, všetci zažívame nedostatok prijatia a porozumenia a to nás môže viesť k násiliu. Namiesto zbierania ďalších a ďalších tragédií sa potrebujeme viac pozrieť do svojho vnútra a začať rozvíjať v deťoch, ale aj v sebe, hodnoty a cnosti, na ktorých dá postaviť naplnený život.

K čomu nás povedie ďalšia v rade tragických udalostí v školách na Slovensku? Potrebujeme stovky mŕtvych detí ako v Spojených štátoch alebo sa poučíme z vlastných chýb? Vyvoláme spoločenskú diskusiu o budovaní škôl, ktoré budú bezpečným prostredím pre žiakov, učiteľov, pre všetkých? Prostredím, v ktorom je človek cenený? Kde je v centre pozornosti viac ako tituly, diplomy, pochvaly či pokarhania, človek?

Stále veríme, že sa dá niečo urobiť, potrebujeme sa len trochu viac dívať na to podstatné, čo z nás robí ľudí.

Viktor Križo

Čítajte aj