Na Denníku N: Manuál o šikane pre rodičov: kedy klásť dieťaťu otázky, ako komunikovať so školou a prečo hneď nevolať psychológa

Psychologičky a psychológovia odpovedajú na 20 základných otázok o šikane a o spôsoboch jej riešenia. Vysvetľujú, ako postupovať pri odhaľovaní a riešení konfliktov a šikany a akých zásad by sa mali rodičia držať pri komunikácii s dieťaťom, ktorého sa šikana týka, a aj so školou, v ktorej sa deje.

clanok manual o sikane
Pojem šikana je pejoratívny a skôr vyvoláva zbytočné emócie ako porozumenie problému,

Na otázky odpovedá psychológ, špeciálny pedagóg a učiteľ Viktor Križo, psychologička a odborníčka na prevenciu rizikového správania z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková, psychologička a odborná garantka Linky detskej istoty Katarína Trlicová a psychologička Linky detskej istoty Katarína Kožová.

Doplňujúce informácie a dôležité fakty sme čerpali z bulletinu Na ceste k porozumeniu… keď v triede nie je bezpečne, ktorý vydalo centrum inkluzívneho vzdelávania Inklucentrum. Ďalej z brožúr na tému šikanovanie pripravených tímom Linky detskej istoty a z odborných materiálov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Čítajte celý rozhovor Ivety Tanoczkej s Viktorom Križom na dennikn.sk: https://dennikn.sk/3719370/manual-o-sikane-pre-rodicov-kedy-klast-dietatu-otazky-ako-komunikovat-so-skolou-a-preco-hned-nevolat-psychologa/

nacuvajmesi lettering

Viac o iniciatíve #Načúvamejsi na: www.nacuvajmesi.sk

Dobré správy treba šíriť. Využite svoju obľúbenú sieť alebo to jednoducho povedzte ďalej:


Čítajte aj