1. Home
  2. Portál
  3. Legislatíva
  4. Pracovno-právne vzťahy v projektoch

Pracovno-právne vzťahy v projektoch

Všetky pracovno-právne vzťahy v školách a školských zariadeniach sa riadia tými istými zákonmi a pravidlami ako ostatní PZ a OZ v školstve. Pojem “projektový” zamestnanec legislatíva nepozná a nie je možné na pracovisku vytvárať nerovnaké podmienky pre týchto zamestnancov iné ako ostatným. Podrobne o pracovno-právnych vzťahoch pojednáva webinár zo dňa 14.júla 2023 Pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v projektoch, ktorý zorganizoval NIVAM a odborne zastrešilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie) a odborníci zo Slovenskej komory učiteľov a Inklucentra (Soňa Puterková a Viktor Križo) s príspevkom hosťa z Národného inšpektorátu práce z odboru pracovnoprávnych vzťahov (Ing. Jana Mochňacká).

Záznam, otázky a odpovede a prezentáciu nájdete na stránke NIVAM.

Article Attachments

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles