Skúmame európske vzdelávacie systémy v projekte Dosť bolo teórie!

TRVANIE PROJEKTU: 01. 06. 2022 –  31. 10. 2023.

V projekte „Dosť bolo teórie” sme sa zamerali na skúmamie dvoch európskych vzdelávacích systémov, ktoré sú často spomínané ako príkladné: fínsky a portugalský. Cieľom je získať inšpirácie pre ďalšiu prácu odborníkov Inklucentra a získať potrebné poznatky o dobre fungujúcom fínskom systéme, ktoré by mohli byť prenesené do našich podmienok  Projekt sa uskutočňuje vďaka programu Erasmus+ KA1.

Hosťujúca organizácia

EduFuture je organizácia zameraná na poskytovanie vzdelávacích kurzov pre pedagógov prostredníctvom spolupráce s kvalitnými pedagógmi Fínska. Kurzy sú dopĺňané pozorovaním pri práci priamo v školách v Helsinkách a zároveň kvalitnými výstupmi účastníkov.

EduFuture Logo 3
logo partner europska unia

Aktivita je súčasťou mobility Erasmus+ a projektu Dosť bolo teórie! podporeného Európskou Úniou.

Z našich aktivít