Viac vizuálneho obsahu aj novinky z legislatívy v roku 2022

Rok 2021 bol pre nás rokom rozvoja nášho občianskeho druženia, rozšírili sme náš realizačný tím aj lektorský, priniesli sme nové vzdelávania pre všetky kategórie PZ a OZ. Veľa nových inšpirácií sme dostali od účastníkov našich vzdelávaní a našich partnerov.

V roku 2022 sa s Vami chceme viac deliť. Dvojka v roku pre nás symbolizuje spoluprácu, otvorenosť, nenásilie, rešpekt a porozumenie. A presne tieto hodnoty Vám chceme prinášať.

Pozrime sa, ktoré hlavné oblasti budeme v tomto roku rozvíjať. Veríme, že s nami budete pri tom.

ROZŠÍRENIE PONUKY VZDELÁVANIA

Plánujeme požiadať ministerstvo školstva o možnosť realizovať od septembra 2022 nové typy vzdelávaní:

  • DPŠ pre asistentov,
  • špecializačné vzdelávanie so zameraním na triednych učiteľov a uvádzajúcich PZ alebo OZ,
  • atestácie pre ŠPT.

VIDEÁ

Už v prvom polroku vám prinesieme:

  • živé ukážky priamo inkluzívneho vzdelávania so žiakmi k našim vzdelávaniam a bulletinom ako napr. realizovať ranné kruhy, artefiletiku, facilitatívno-reflektívne učenie a i.
  • videá v spolupráci s nemeckým partnerom Inclution v projekte Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania, napríklad Storytelling či extrémizmus.

Sledujte náš YouTube kanál.

BULLETINY

V januári pripravujeme nový bulletin o krízovej intervencii a aktualizáciu našich doterajších v súlade s najnovšou legislatívou, aj vďaka podpore z projektu  Erasmus+ a Nadáciou SPP.

Všetky novoty nájdete na stránke Publikácie.

SÉRIA ČLÁNKOV K NOVINKÁM V ŠKOLSKEJ LEGISLATÍVE

Pripravujeme celú sériu článkov k zmenám legislatívy resp. novinkám v legislatíve od 1. 1. 2022 – napr. nový pojem “školský podporný tím” v legislatíve, aké zmeny sa dotýkajú IVP, čo s informovaným súhlasom, nové možnosti pre získanie ISCED 2, čo čaká poradenské zariadenia a i.
Ak nechcete prísť o žiadne novinky prihláste na sa kurz: NOVINKY V ŠKOLSKÝCH ZÁKONOCH alebo INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM.

NOVÉ BEHY DLHODOBÝCH KURZOV BUDú PRE vÁS VIAC DOSTUPNÉ

KURZ NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA – MEDIÁCIA PRE ŽIVOT

Upravili sme cenu vzdelávania tak, aby bol dostupnejší pre viacerých z Vás. Prvý modul vzdelávania môžete absolvovať už za cenu 350 EUR a vyskúšať si tak, či je kurz vhodný aj pre vás. Zároveň sme ho presunuli do online priestoru.

Veríme, že tieto zmeny prispejú k tomu, aby sme Nenásilnú komunikáciu ako základ humanistickej inkluzívnej kultúry zaviedli do škôl.

ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA

Vzdelávanie sme rozdelili na tri moduly. Upravili sme cenu vzdelávania tak, aby bol dostupnejší pre viacerých z Vás. Prvý modul vzdelávania môžete absolvovať už za cenu 90 EUR a vyskúšať si tak, či je kurz vhodný aj pre vás. Prihláste sa.

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V PRAXI

Nový beh vzdelávania otvárame už 4. februára 2022. Prihláste sa.

Tešíme sa na Vašu priazeň aj v roku 2022.

Čítajte aj