Školský podporný tím

Tento vzdelávací program je unikátny prvotný koncept práce školských odborníkov v tíme na škole pri inkluzívnej podpore nielen detí a žiakov, ale aj učiteľov a rodičov. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov.

Čo vám kurz prinesie:

 • získate nové kompetencie zamerané na prácu v tíme na škole,
 • naučíte sa organizovať prácu v tíme,
 • naučíte sa zvládať vlastné limity,

Vzdelávanie prebieha vo viacerých formách, tak aby čo najlepšie odzrkadľovalo prax:

 • identifikácia inkluzívneho nastavenia školy,
 • vzdelávací tréning,
 • dištančné úlohy a práca v teréne,
 • analýza nastavenia tímu a supervízia.

Všetky časti vzdelávania majú svoju hodinovú dotáciu a prebiehajú cez priame alebo online tréningové stretnutia alebo terénne činnosti. Počas celého vzdelávania sú priebežné úlohy (focus group, intravízia, kazuistika, návštevy tímov, riešenie prípadových štúdii), ktoré umožňujú tímu nadobudnúť na mieru šité zručnosti.

Komu je kurz určený?

Členovia školského podporného tímu – školský špeciálny pedagóg alebo odborní zamestnanci školy. Kurz ponúkame aj ako balík pre celý okres, kde absolvujú výcvik podporné tímy škôl v jednom okrese so svojím oblastným CPPPaP/CŠPP.

Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 2 mesiacov.

0. úvodné 2-hodinové online stretnutie pred začatím (presný termín si dohodneme spoločne emailom pre potvrdených účastníkov – v poobedných hodinách)

 1. časť: 05. – 06. 10. 2020 (pondelok 9-15 hod, utorok 9-15 hod)
 2. časť: 23. – 24. 11. 2020 (pondelok 9-15 hod, utorok 9-15 hod)
 3. časť: 8. – 9. 2. 2021 (pondelok 9-15 hod, utorok 9-15 hod)

Vstupné prerekvizity kurzu:

Na vstup do vzdelávania je potrebné mať na škole školský podporný tím zložený aspoň z dvoch odborných/pedagogických zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, logopéd, liečebný pedagóg). Kurz nie je určený pre pedagogických asistentov. Pred vstupom do vzdelávania odporúčame poznať profesijné štandardy vlastnej profesie a štúdium odporúčanej literatúry.

Lektor a garant vzdelávania:

 • Zuzana Krnáčová
 • Viktor Križo

Rozsah vzdelávacieho programu:

75 hodín (36 hodín prezenčne (3 x 2 dni po 6 h.) + 29 hodín dištančne + 10 h. supervízia). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Celková cena vzdelávania: 225 eur

Aktuálna zľavnená cena: 190 eur

Denný rozvrh

9:00 - 15:00
Pondelok
9:00 - 15:00
Utorok
The JEDNOTLIVCI - kurz "Školský podporný tím. Časti: 1-4" ticket sales has ended!
The ODBORNÝ TÍM ŠKOLY - kurz "Školský podporný tím. Časti: 1-4" ticket sales has ended!

Dátum

05 - 06 okt 2020
Registrácia ukončená!

Čas

Rozvrh dní nižšie
9:00 - 15:00

Cena

240.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz

Lokácia

Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]

Spíker

 • Viktor Križo
  Viktor Križo
  Školiteľ

  Viktor vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.
  Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
  Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Menu