Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

  1. Inklucentrum
  2. Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

Projekt „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ buduje modelové Centrum inkluzívneho vzdelávania, ktoré má za úlohu poskytovať vzdelávanie a podporu učiteľom, deťom a rodinám a asistenciu školám a samosprávam pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania.

Partnerom projektuje významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou Pedverket Kompetanse, ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem, ktorí stoja aj za uznávanou metódou Grunnlaget.

ACF (Active Citizens Fund) podporuje slovenské občianske organizácie.  Je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Projekt Inklucentra „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ je podporený z fondu ACF.

logo partner active citizen
Menu