Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

  1. Inklucentrum
  2. Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

Strategický grant nórskych fondov v našom projekte „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ (2020-2021) pomohol vybudovať modelové Centrum inkluzívneho vzdelávania, ktoré poskytuje vzdelávanie a podporu učiteľom, deťom a rodinám a asistenciu školám a samosprávam pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. Téma rozvoja organizácií občianskej spoločnosti, ktorú uvedený grant poskytuje, nám pomohla nastaviť a výrazne skvalitniť celkové fungovanie Centra a jeho služieb.

Partnerom projektu je významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou Pedverket Kompetanse, ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem, ktorí stoja aj za uznávanou metódou Grunnlaget.

ACF (Active Citizens Fund) podporuje slovenské občianske organizácie.  Je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Projekt Inklucentra „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ je podporený z fondu ACF.

logo partner active citizen
Menu