Zažili sme inkluzívne vzdelávanie v Nórsku

Tím z Inklucentra navštívil v dňoch 23. – 27.októbra 2021 Nórsko za účelom nadviazania nových spoluprác a poznania funkčnosti inkluzívneho vzdelávania v školách. Kľúčovým nórskym partnerom Inklucentra je organizácia Pedverket, ktorá pod vedením Gunvor Sønnesyn a Morten A. Hem, ktorí sú zároveň autormi známej metodiky pojmového učenia Grunnlaget

Prvé kroky 5-členného tímu Centra inkluzívneho vzdelávania viedli do nórskeho mesta Voss, kde strávil dva intenzívne dni v miestnej materskej škole a následne aj v základnej škole. Bolo potešením spoznať staro-nový rozmer inkluzívneho vzdelávania – učitelia nám nevedeli veľmi povedať, akú má dieťa diagnózu, ale dobre poznali dieťa podľa jeho zdrojov i limitov. Diagnózy až tak nepotrebovali a to aj napriek tomu, že v Nórsku je výrazne menej detí v špeciálnych školách, ktoré sú skôr ojedinelé. Deti a učitelia, žijúci v krásnych horách a fjordoch viac ako rozdiely vnímajú to, čo ich spája, rozmanitosť je prirodzená. Samozrejme, nórska vláda má vzdelávanie medzi prioritami a do svojich škôl investuje také množstvo peňazí, že deti je v triedach okolo 16 a často tam nájdete dvoch učiteľov alebo asistenta. Podporné opatrenia sú včlenené najviac a najmä do samotnej triedy. 

Inklucentrum ACF Slovakia Norsko sl 001
Miestna materská škola vo Voss

Počas pracovnej cesty sme nadviazali ešte užšiu spoluprácu s nórskym partnerom, navrhli sme si spoločné vízie partnerstva, ukončili sme prvý beh tréningov pre slovenských účastníkov v metóde Grunnlaget. Počas ceste nechýbala ani bázeň z nekonečných monumentov skál, vodopádov, fjordov i malebnej prírody. Akoby aj tá dávala vzdelávaniu úplne iný a reálny rozmer. Expedícia sa vrátila na Slovensko plná energia, povzbudenia, nových inšpirácii pre ešte lepšie porozumenie téme inkluzívneho vzdelávania v zameraní viac na triedu a učiteľa ako na odborné služby a externý servis. to najlepšie, čo sme sa naučili chceme priniesť aj do vzdelávania v Inklucentre i v našom pripravovanom projekte inkluzívnej školy.

Čítajte aj