Základná škola s inkluzívnym centrom

  1. Inklucentrum
  2. Základná škola s inkluzívnym centrom

Prichádzame s projektom obyčajnej štátnej školy postavenej na filozofii na človeka zameraného prístupu (C. Rogers, PCA), nenásilnej komunikácii (M. Rosenberg), na modeli demokratickej a inkluzívnej školy s participatívnym riadením.

Súčasťou školy by malo byť zároveň Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania ako regionálne centrum podpory škôl pri zavádzaní zmien (Plán obnovy, 2021) s napojením na Stratégiu inkluzívneho vzdelávania (2021). Obyčajná škola, ktorá by v úzkom prepojení s expertami Centra, chcela byť šíriteľom humanistickej cesty na človeka zameraného prístupu v podmienkach štátnych škôl.

Menu