Základná škola s inkluzívnym centrom

skola s inkluzivnym centrom

Prichádzame s projektom obyčajnej štátnej školy postavenej na filozofii na človeka zameraného prístupu (C. Rogers, PCA), nenásilnej komunikácii (M. Rosenberg), na modeli demokratickej a inkluzívnej školy s participatívnym riadením.

Súčasťou školy by malo byť zároveň Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania ako regionálne centrum podpory škôl pri zavádzaní zmien (Plán obnovy, 2021) s napojením na Stratégiu inkluzívneho vzdelávania (2021). Obyčajná škola, ktorá by v úzkom prepojení s expertami Centra, chcela byť šíriteľom humanistickej cesty na človeka zameraného prístupu v podmienkach štátnych škôl.

Verejná prezentácia projektu Škola s inkluzívnym centrom

Záznam z verejnej prezentácie projektu.
LIVE STREAM  pre  partnerov, zriaďovateľov škôl a záujemcov o koncept štátnej školy s inkluzívnym centrom prebehol 7. apríla 2021. 
V kompletnom zázname vám predstavujeme filozofickú koncepciu pripravovanej štátnej školy aj to, ako v  prepojení s Inklucentrom bude škola  prinášať šírenie konceptu inkluzívneho vzdelávania do ďalších škôl cez vzdelávanie, stáže a zážitkové učenie.

Autori konceptu: Viktor Križo, Mária Rothensteinová, Michal Horváth a Zuzana Krnáčová.

 

Bulletin Škola s inkluzívnym centrom

Základné informácie o Škole s inkluzívnym centrom Vám poskytne bulletin. Aké má byť jej poslanie a zameranie? Kto sú ľudia stojaci za projektom? K čomu podnecuje škola svojich budúcich absolventov a k čomu svojich zamestnancov? Od čoho sa škola postupne odpútava a aké sú prvy a aktivity takejto školy?

Bulletin Škola z inkluzívnym centrom (pdf verzia na stiahnutie).

Bulletin skola s inkluzivnym centrom dv

Bulletin Škola s inkluzívnym centrom

Základné informácie o Škole s inkluzívnym centrom Vám poskytne bulletin. Aké má byť jej poslanie a zameranie? Kto sú ľudia stojaci za projektom? K čomu podnecuje škola svojich budúcich absolventov a k čomu svojich zamestnancov? Od čoho sa škola postupne odpútava a aké sú prvy a aktivity takejto školy?

Bulletin Škola z inkluzívnym centrom (pdf verzia na stiahnutie).

Bulletin skola s inkluzivnym centrom dv