Online registrácia na kurzy spustená, záujem je veľký

Centrum inkluzívneho vzdelávania otvorilo školský rok 20/21 ako etablovaná celoslovenská organizácia zameraná na expertnú podporu témy inkluzívneho vzdelávania. Moderné vzdelávacie priestory na Hálovej ul. 16 v Bratislave sú už pripravené pre účastníkov vzdelávaní.

Našou úlohou je dodávať kvalitné vzdelávanie v téme inklúzia a zároveň poskytovať poradenstvo, sprevádzanie a presadzovať systémové zmeny aj v spolupráci s ďalšími organizáciami. V novom školskom roku nás čaká celospoločenská participatívna tvorba národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania.  

Vytvorili sme bohatú ponuku dlhodobých akreditovaných vzdelávacích kurzov pre asistentov, podporné tímy i učiteľov:

Ďalšie, na mieru šité vzdelávania a témy, nájdete v časti Služby a kurzy.
V príprave je v poradí už aj 4. akreditovaný kurz Facilitatívne a reflektívne učenie. Tešiť sa naň môžete už v januári 2021.

Už prvý víkend po spustení registrácie, piatok 4. septembra 2020 bola polovica lístkov na kurz Pedagogický asistent v praxi rezervovaných. Teší nás vysoký záujem o tento kurz. Účastníci, ktorí sa nestihli prihlásiť majú možnosť zahlásiť sa do poradovníčka: https://inklucentrum.sk/event/pedagogicky-asistent-1 . Pri ďalšom spustení tohto kurzu budú prednostne kontaktovaní.

Kurz Školský podporný tím je určený členom školského podporného tímu – školský špeciálny pedagóg alebo odborní zamestnanci školy. Kurz ponúkame aj ako balík pre celý okres, kde absolvujú výcvik podporné tímy škôl v jednom okrese so svojím oblastným CPPPaP/CŠPP. Prvý beh tohto kurzu prebehne už 5. – 6. októbra. Pár voľných lístkov pre váš tím stále máme. Treba sa však poponáhľať: https://inklucentrum.sk/event/skolsky-podporny-tim-1/

Kurz Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie mal, pri uplynulom behu, mimoriadne pozitívne ohlasy od účastníkov:


Vzdelávanie naplnilo moje očakávania. Motivovalo ma k práci s artefiletikou, ale najmä k reflexii a sebareflexii. Odkedy som bola na kurze, snažím sa do všetkých oblastí v práci s deťmi vsunúť reflexiu, viac detí počúvať a riešiť konflikty prostredníctvom nenásilnej komunikácie. Lektorka vytvorila na kurze atmosféru, vďaka ktorej som sa na kurz vždy tešila – v praxi nám ukázala, ako sa dá pracovať v bezpečnom, prijímajúcom a rešpektujúcom prostredí. Výborné bolo, že sme si techniky artefiletiky mohli vyskúšať a hneď následne urobiť s deťmi. Veľmi cenná bola aj reflexia a sebareflexia po každej hodine artefiletiky, ktorú sme robili s deťmi.

Ďalšie názory absolventov kurzu si môžete prečítať priamo na prihlasovacej stránke ku kurzu: https://inklucentrum.sk/event/artefiletika/

Čítajte aj