Východiská inkluzívneho vzdelávania

Pohľad expertov na inkluzívne vzdelávanie

Téma inkluzívneho vzdelávania je stále v našom priestore pomerne nová a dostať sa k vyčerpávajúcemu a vysvetľujúcemu odbornému materiálu nie je ľahké. Aj preto predstavujeme výstup dvojice odborníkov z VUDPaP, Inklukoalície a nášho Inklucentra, ktorí nám predstavujú ľudskoprávny a historický aspekt problematiky inkluzívneho vzdelávania. Tento aspekt, ktorí autori predstavujú tvorí neoddeliteľnú súčasť humanistického chápania potrieb všetkých účastníkov vzdelávania, ktorí čoskoro predstavíme v odbornom článku Viktora Križa.

Článok je dostupný vo formáte pdf: Východiská inkluzívneho vzdelávania.pdf

Príjemné čítanie 🙂

Článok bol uverejnený v odbornom periodiku Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 54, 2020, č. 1, s. 61–77 a zverejňujeme ho so súhlasom redakcie aj autorov.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!