Humanistické aspekty inkluzívneho vzdelávania

V posledných rokoch sa v publikáciách, príručkách, národných projektoch a v mnohých oblastiach verejnej sféry veľmi často objavuje používanie pojmu inkluzívne vzdelávanie (porov. napr. Guidelines…, 2005). Spravidla sa pritom jeho význam zužuje len na integračný aspekt sociálneho alebo zdravotného znevýhodnenia. Týmto článkom chceme nadviazať na veľmi vhodné ľudskoprávne vymedzenie inklúzie M. Špotákovou a V. Dočkalom (2020) a predložiť do verejného diskurzu humanistické hľadisko, ktoré je esenciou inkluzívneho vzdelávania aj v jeho ľudskoprávnom vymedzení. Ako umožniť všetkým deťom participovať na spoločnom vzdelávaní? Ako dosiahnuť, aby sa zo skupiny rozmanitých detí stalo učiace sa spoločenstvo (Horňáková, 2014) zamerané na rozvoj potenciálu každého dieťaťa, ba i učiteľa a rodiča?

Článok Viktora Križa je dostupný vo formáte pdf: Humanistické aspekty inkluzívneho vzdelávania.pdf

Príjemné čítanie 🙂

Článok bol uverejnený v odbornom periodiku Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 55, 2021, č. 1, s. 56–70 a zverejňujeme ho so súhlasom redakcie aj autorov.

Čítajte aj