Nové kurzy inovačného vzdelávania

V Inklucentre neustále reagujeme na Vaše požiadavky. Zisťujeme ich najmä z dotazníka spokojnosti a mnohé nám píšete aj emailom na vzdelavanie(zavinac)inklucentrum.sk. Takto vznikol aj nápad na nové vzdelávania, ktorá vám predstavujeme.
Nezabúdajte, že aj absolvovaním týchto webinárov môžete žiadať o príplatok za profesijný rozvoj.

DIEŤA S PORUCHAMI UČENIA, 26. apríl
Od špeciálnych pedagogičiek pre pedagógov v ZŠ

DIETA S PORUCHAMI UCENIA

Webinár je určený pedagógom a pedagogičkáv v základných školách.

Na webinári sa dozviete o rozmanitosti výchovno-vzdelávacích potrieb detí s VPU. Budeme sa venovať téme spolupráce učiteľa/učiteľky s asistentom/kou. Možnosti spolupráce so školským podporným tímom. Špeciálnopedagogické minimum k VPU – vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU. 

Lektorkami tohto vzdelávania sú skúsené špeciálne pedagogičky z praxe Vladimíra Ďurčová a Lucia Kubíny.

TERMÍN:  26. 4. 2022 o 15:30 – 18:30.
CENA: 30 EUR


SOCIÁLNA INKLÚZIA A STORYTELLING I. A II., 27. apríl
Webinár so 100% zľavou z poplatku

Socialna inkluzia a storytelling

Dvojdňové vzdelávanie

Vyslúšame si interaktívne skupinové cvičenia na tému identita a potreby. Skupinovú prácu podporíme nasadením digitálnych pomôcok ako sú padlet, TaskCards a tvorenie elektronických kníh. Naučíte sa orientovať sa v multimediálnej webovej metodickej príručke MYS-Toolbox. Jej slovenská verzia bola vytvorená v rámci projektu Erasmus+ „Me and Your Stories“  a je voľne dostupná na: https://rixwiki.org/myssk/home

Webinár vedie Stanislava Schenck
Tento webinár vznikol vďaka spolupráci Inklucentra s nemeckou organizáciou Inclution – inclusive solutions v bilaterálnom projekte Erasmus+ InkluNET. Vďaka podpore Európskej únie ho prinášame so 100% zľavou z registračného poplatku.
Webinár prebehne online v prostredí ZOOM.

TERMÍN:  27. 4. 2022 a 5. 5. 2022 o 15:00 – 17:00.
CENA: ZDARMA
Registrácia platí na oba dni.


LIEČEBNÝ PEDAGÓG V ZÁKLADNEJ ŠKOLE, 28. apríl
Kompetencie, úlohy aj limity

Liecebny pedagog v zakladnej skole

Webinár je určený liečebným pedagógom najmä v základnej škole ale aj všetkým, ktorí majú ambíciu spoznať túto krásnu profesiu.

Cieľom je poskytnúť základné informácie a orientáciu v kompetenciách, úlohách, možnostiach, ale aj limitoch liečebného pedagóga v škole. Súčasťou webinára budú aj informácie o možnostiach (techniky, metódy, ciele, načasovanie) liečebnopedagogických terapii v školskej praxi.

  • Aká je identita liečebného pedagóga pracujúceho na základnej škole?
  • V čom spočívajú špecifiká práce liečebného pedagóga v základnej škole?
  • Aké sú možnosti liečebného pedagóga ako člena školského podporného tímu a prínos pre školu?
  • Čím vie byť liečebný pedagóg prínosom pre inklúzivné vzdelávanie?
  • Ako zariadiť terapeutickú miestnosť?
  • Ako nastaviť individuálnu a skupinovú liečebnopedagogickú intervenciu v škole?

Webinár vedie skúsený liečebný pedagóg Mgr. Peter Farbar – Pietro.
Webinár prebehne online v prostredí ZOOM.

TERMÍN:  štvrtok 28. 4. 2022 o 15:00 – 18:00
CENA: 30 EUR


SOCIÁLNY PEDAGÓG – ZAČÍNAME, 16. máj
Ako si vybudovať postavenie na škole

Socialny pedagog zaciname


Webinár je určený najmä začínajúcim sociálnym pedagógom, sociálnym pedagogičkám.

Na webinári sa budeme venovať najčastejším otázkam, s ktorými sa ako začínajúci sociálny pedagóg stretnete: legislatívny rámec, fungovanie v tíme, rola v tíme, individuálna práca so žiakom/čkou, študentom/tkou, práca s triednym kolektívom, spolu/práca s pedagogickým zborom, námety na aktivity realizované sociálnym/ou pedagógom/gičkou.

Webinár prinášame v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 3 a jeho skúsenými odborníkmi a odborníčkami:
PaedDr. Jana Lednická, Mgr. Zuzana Krištofičová, Mgr. Dávid Chmelár.   Webinár prebehne online v prostredí ZOOM.

TERMÍN:  pondelok 16. 5. 2022 o 15:00 – 18:00
CENA: 30 EUR

SOCIÁLNA INKLÚZIA CEZ PREROZPRÁVANIE PRÍBEHOV OBETÍ NACIZMU, 24. máj
Webinár so 100% zľavou z poplatku

Socialna inkluzia cez prerozpravanie


V kurze nahliadneme na základne historické fakty o Akcii T4 v rokoch 1939-1941 a na systém, ktorý umožnil nacistickú „eutanáziu“. Hlavným cieľom webináru však bude participatívna metodika spracovania príbehov obetí a ich pretavenie a prerozprávanie do divadelnej podoby mladými ľuďmi v školách.

Lektorka Stanislava Schenk Vám predstaví celonemeckú divadelnú súťaž pre školy „andersartig gedenken on stage“ (spomienka inak na javisku), ktorú koordinuje a ktorej 3. ročník práve prebieha. Nahliadneme na dopad kreatívno-historickej práce na mladých ľudí, na budovanie ich hodnotového rebríčka a postoja k postihnutiu, inakosti a k inklúzii.

Tento webinár vznikol vďaka spolupráci Inklucentra s nemeckou organizáciou Inclution – inclusive solutions v bilaterálnom projekte Erasmus+ InkluNET. Vďaka podpore Európskej únie ho prinášame so 100% zľavou z registračného poplatku.
Webinár prebehne online v prostredí ZOOM.  

TERMÍN:  utorok 24. 5. 2022 o 15:00 – 17:00
CENA: 0 EUR

GRUNNLAGET komplexná metóda rozvoja učenia, 1. júla
Jediné vzdelávanie tohto druhu na Slovensku

GRUNNLAGET 1


Dvojdňové prezenčné vzdelávanie

Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia od nórskych zakladateľov metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse. Webinár povedie skúsená lektorka vzdelávania s certifikáciou od autorov metódy Grunnlaget, ktorá vám sprostredkuje svoje znalosti a v praxi vyskúšané zručnosti.

TERMÍN:  1. – 2. 7. 2022
MIESTO: Inklucentrum, Hálova 16, Bratislava – Petržalka

Čítajte aj