1. Home
 2. Portál
 3. Inkluzívne vzdelávanie
 4. Aktualizovaná správa k prijímačkám?
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. Aktualizovaná správa k prijímačkám?
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Aktualizovaná správa k prijímačkám?
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Aktualizovaná správa k prijímačkám?

Aktualizovaná správa k prijímačkám?

AKTUALIZOVANÉ k 21. augustu 2023 – Inklucentrum uvedenú byrokraciu spolu so Slovenskou komorou učiteľov zo zákona odstránili. Uvedený článok je preto už neaktuálny.

Bohužiaľ, školský zákon v § 63 ods. 6 určuje, že k prihláške na SŠ má žiak so ŠVVP pripojiť aj správy z diagnostického vyšetrenia, dokonca nie staršie ako 2 roky. Nakoľko školský zákon bol od začiatku pripravený veľmi chaoticky a nesystémovo, tak sme si túto vec nevšimli.

V dobe debyrokratizácie a inklúzie nás takýto postup vracia 10 rokov dozadu. Jednak že už dlhodobo poradenské správy nemajú časové obmedzenie a jediný pozostatok obmedzení ostala vo vyhláške o SŠ, ktorá sa bude meniť. Poradenskú správu, vyšetrenia a zistenia nemožno taxatívne a celoplošne zúžiť na dvojročnú platnosť. To je v rozpore s akýmkoľvek vedeckým poznaním posledného storočia!

Inklucentrum sa určite zasadí, aby táto zmena bola čím skôr odstránená. Pripájania správ k prihláške takisto nemá oporu v inkluzívnom koncepte a antidiskriminácii. Rodič taktiež poskytuje veľmi citlivé informácie aj školám, v ktorých jeho dieťa nebude študovať, správy obsahujú neraz aj anamnézu a iné informácie. Ide opäť o opatrenie, ktoré nebolo odborne prediskutované ani s poradenskými zariadeniami ani s ďalšími odborníkmi v problematike. Odporúčame školám, aby tieto správy aj v súlade so znením odseku neposielali za školu, ale prenechali túto zodpovednosť rodičovi. Neexistuje predpis, ktorý by rodiča ale prinútil to poslať, takže ak s tým nesúhlasí a nepotrebuje pre svoje dieťa úpravu na prijímačkách, jednoducho to nepošle. 

 

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles