1. Home
  2. Portál
  3. Inkluzívne vzdelávanie
Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie

Všetko o (ne)hodnotení žiakov

Hodnotenie žiaka je riadne zakotvené v školskom zákone práve v § 55 a 56. O hodnotení žiakov sme písali v...

Aktualizovaná správa k prijímačkám?

AKTUALIZOVANÉ k 21. augustu 2023 – Inklucentrum uvedenú byrokraciu spolu so Slovenskou komorou učiteľov zo zákona odstránili. Uvedený článok je...

Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?

Z NAŠEJ PORADNE… Viacero Vašich otázok smeruje k tomu, ako vzdelávať v integrácii žiaka s mentálnym znevýhodnením. Ako mu zostaviť...

Inklúzia na gymnáziu?

Ak ide o podporu človeka, v ktorú veríme v rámci inkluzívneho vzdelávania, tak nie je nekonečná a neobmedzená. Človek má prirodzene svoje limity, nevie...

Mýty o hodnotení

Každá ďalšia jednotka alebo päťka, pochvala či pokarhanie, dvojka zo správania či poznámka nás opätovne vedie k otázke: Quo vadis hodnotenie?...