1. Home
  2. Portál
  3. Poradenské zariadenia
Poradenské zariadenia

Poradenské zariadenia

Je spolupráca alebo stretnutia s poradenským zariadením pracovnou činnosťou?

V niektorých okresoch už dnes aktívne prebiehajú tzv. metodické stretnutia školských podporných tímov alebo sekcií jednotlivých profesií (školských psychologičiek, či...

Čo je dôležité do poradenskej správy písať a čo nie? 

V praxi sa ukazuje, že veľké napätia vznikajú okolo poradenských správ. Jednak čo do nich dať, ale aj čo nedať,...

Žiaci s variantom A v bežnej základnej škole?

Z NAŠEJ PORADNE… Viacero Vašich otázok smeruje k tomu, ako vzdelávať v integrácii žiaka s mentálnym znevýhodnením. Ako mu zostaviť...

Pracovný čas odborných zamestnancov

Od príchodu európskych štrukturálnych fondov (najmä projekty MPC) sa do škôl dostalo tisíce odborných zamestnancov (OZ) aj školských špeciálnych pedagógov....

Zmluvy len na dobu určitú?

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovného problému: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú...

Nadčasy asistentov a ŠPT

Ako je to s nadčasmi u pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov a ostatných odborných zamestnancov v škole? Spýtali sme sa nášho odborníka...

Ako sa kvalitne môže vzdelávať zamestnanec školy

Zostavili sme sériu článkov o vzdelávaní zamestnancov škôl. V prvej časti rozoberáme zákonné možnosti vzdelávania a plán profesijného rozvoja. Vzdelávanie...

Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve

Je povzbudivé vedieť, že sa aj o nás ako odborníkov niekto stará, myslí na naše duševné zdravie a na naše...

Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP

Ministerstvo vydalo vo februári 2022 popis podporných úrovní prvého až piateho stupňa podľa novely školského zákona ako prvok transformácie poradenských...

Komu všetkému možno odporučiť asistenta?

Pedagogický asistent podľa § 21 zákona 138/2019 pomáha všetkým deťom, ktoré to potrebujú pri prekonávaní ich bariér (jazykových, kultúrnych, sociálnych,...

Ako je to s opakovaním ročníka?

Zatiaľ opakovanie ročníka možné právne je. Iba v roku 2020 v mimoriadnej situácii počas prvej vlny pandémie bolo prepadávanie výslovne ministerstvom blokované,...

Ako je to s platnosťou správy?

Poradenská správa nemôže mať platnosť, nakoľko nejde o tovar, ktorý má dátum spotreby. Nakoniec ani potraviny neprestanú byť stráviteľné deň po...

Môžu byť integrované tzv. deti s hraničným intelektom?

Diskusia diagnostiky a integrácie detí s hraničným pásmom intelektu prebieha celé roky. Istý čas boli tieto deti „schovávané“ pod poruchy učenia, ale...

Aký je rozdiel medzi IVP, podpornými opatreniami a podpornými úrovňami?

Veľmi zaujímavá otázka, na ktorú nemáme nikto ešte postačujúcu odpoveď je, ako sú prepojené tri systémy podpory: V systéme podporných opatrení...

Ako je to s poradenskou správou k maturite?

Poradenská správa k maturite je novou vyhláškou o strednej škole 224/2022 z leta 2022 upravená v § 16 s tým, že zmena nastala najmä...

Stačí k podporným opatreniam jedna správa?

Školský zákon v § 2 j) uvádza v definícii ŠVVP, že ich na  základe diagnostických jednotiek stanoví poradenské zariadenie. Nie je...

Môže byť IVP aj v špeciálnej triede či špeciálnej škole?

Individuálny vzdelávací program je indikovaná podpora vtedy, ak dieťa nemôže, nedokáže dočasne alebo trvalo postupovať podľa školského vzdelávacieho programu a potrebuje...

Čo znamená, že IVP musí byť v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia?

Individuálny vzdelávací program je od januára 2022 prísnejšie definovaný v § 7a) školského zákona, aby bol v súlade s odporúčaniami poradenského zariadenia....

Je potrebné dodržiavať odporúčania/podporné opatrenia z CPP?

Článok vychádza v spolupráci s CPP Bratislava II. (autor: Mgr. Nikola Vasiľová, špeciálna pedagogička) Nedodržiavaním odporúčaní (podporných opatrení) je porušovaných...