Pedagogický asistent

Pracovný čas pedagogického asistenta

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovnej otázky: “Koľko hodín má pracovať pedagogický asistent, aká je...

Môžu dostávať projektoví zamestnanci (PA, ŠPT) odmeny, osobné príplatky či NV?

Určite áno, akurát sa im to neprepláca zo štrukturálnych fondov EÚ. To ale nie je problém, nakoľko školy majú vo...

Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa? 

Uvedený pojmový problém je jednak prežitkom z už neplatného zákona 317/2009 o PZ a OZ, ale najmä zákon 597/2003 o financovaní škôl a školských...

Zaraďovanie asistentov, ako na to?

Od 1.9.2023 sa udiala mimoriadne zásadná zmena v prospech pedagogických asistentov. Čiastočne sa upravil veľmi diskriminačný § 28 ods. 3,...