1. Home
  2. Portál
  3. Skratky a definície
Skratky a definície

Skratky a definície

Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa? 

Uvedený pojmový problém je jednak prežitkom z už neplatného zákona 317/2009 o PZ a OZ, ale najmä zákon 597/2003 o financovaní škôl a školských...

Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?

Odborný pojem pre zoskupenie spolupracujúcich zamestnancov – špecialistov na podporu a inkluzívne vzdelávanie – vznikal postupne a vyvíjal sa. V zahraničí sa používajú...