1. Home
  2. Portál
  3. Školský podporný tím
  4. Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Kto má vypracovávať IVP?

Školský zákon v § 7a) ods. 2 uvádza, že IVP vypracováva riaditeľom poverený PZ v spolupráci so ŠPT, asistentom a konzultáciou s rodičom/rodičmi....