1. Home
  2. Portál
  3. Dokumentácia
Dokumentácia

Dokumentácia

Povinná dokumentácia asistentov?

“Existuje nejaká predpísaná povinná dokumentácia pedagogického asistenta, ktorú si musí každý asistent viesť? Napr. „plán práce asistenta“, „záznamový hárok asistenta“, „denník...

Čo je dôležité do poradenskej správy písať a čo nie? 

V praxi sa ukazuje, že veľké napätia vznikajú okolo poradenských správ. Jednak čo do nich dať, ale aj čo nedať,...

Ako viesť záznamy a evidenciu ako školský špeciálny pedagóg?

Ak si špeciálny pedagóg berie žiaka individuálne, jednou vetou si môže zaznamenať, čo s ním robil. Ak sa žiak zúčastňuje...

Má mať asistent alebo ŠPT prístup do Edupage?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli...

Akú dokumentáciu je potrebné posielať pri prestupe žiaka so ŠVVP alebo PO?

Škola je povinná poslať kompletnú povinnú dokumentáciu k žiakovi pri prestupe žiaka v rámci základnej (§ 31 ods. 2) alebo v rámci strednej...

Kto všetko má podpisovať IVP?

Školský zákon hovorí o povinnosti školy vypracovať ho a od januára 2022 aj povinnosť vyžiadať si informovaný súhlas rodiča podľa § 7a)...

Ktorú dokumentáciu a s kým v škole zdieľať?

V praxi sa objavujú otázniky nad tým, akú dokumentáciu žiaka so ŠVVP má kto v škole mať, vidieť. U koho sa zhromažďuje, s kým...

Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?

Odborný pojem pre zoskupenie spolupracujúcich zamestnancov – špecialistov na podporu a inkluzívne vzdelávanie – vznikal postupne a vyvíjal sa. V zahraničí sa používajú...

Čo je katalóg podporných opatrení?

O zavádzaní podporných opatrení sme informovali už v prvom článku k tejto téme s názvom Podporné opatrenia – čo prinesie aktuálna novela školského zákona?...

Aký je rozdiel medzi IVP, podpornými opatreniami a podpornými úrovňami?

Veľmi zaujímavá otázka, na ktorú nemáme nikto ešte postačujúcu odpoveď je, ako sú prepojené tri systémy podpory: V systéme podporných opatrení...

Ako efektívne zakotviť inkluzívnu dokumentáciu školy

ČLÁNOK AKTUALIZOVANÝ 12. marca 2024. Aj so vzormi povinných dokumentov školy Dôležitým právnym a metodickým krokom pri implementácii inkluzívneho vzdelávania do...