1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?
 1. Home
 2. Portál
 3. Dokumentácia
 4. Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?
 1. Home
 2. Portál
 3. Skratky a definície
 4. Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?

Inkluzívny, odborný alebo podporný tím?

Odborný pojem pre zoskupenie spolupracujúcich zamestnancov – špecialistov na podporu a inkluzívne vzdelávanie – vznikal postupne a vyvíjal sa. V zahraničí sa používajú variácie ako multidisciplinárny tím (zväčša ale pre medzirezortnú spoluprácu odborníkov z viacerých organizácii). Nie je úplným štandardom v zahraničí používanie tímu na odborníkov v školách, nakoľko nie sú samozrejmosťou v žiadnej vyspelej krajine. Systém podpory dnes už stojí aj na vysokom nedostatku psychológov podobne ako je to stále viditeľnejšie s učiteľmi.

Na Slovensku sa tento pojem začal aktívnejšie objavovať pred 5 rokmi aj vplyvom Inklukoalície, ktorá sa podieľala na kreovaní týchto pojmov a následne ich implementovala aj do legislatívy § 84a) zákona 138/2019. Pojem inkluzívny tím začala terminológia EÚ projektov a dostal sa aj do veľkého MPC projektu Pomáhajúce profesie, kde sa pod týmto pojmom myslelo presne to, čo dnes voláme ŠPT. Podrobne k týmto pojmom nájdete na stránke Inklukoalície:

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles