1. Home
 2. Portál
 3. Poradenské zariadenia
 4. Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP
 1. Home
 2. Portál
 3. Metodické články
 4. Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP

Podporné úrovne 1. až 5. stupňa, VÚDPaP

Transformacia systemu poradenstva a prevencie
Schéma úrovní podpory

Ministerstvo vydalo vo februári 2022 popis podporných úrovní prvého až piateho stupňa podľa novely školského zákona ako prvok transformácie poradenských zariadení. Podporné úrovne pripravoval VÚDPaP aj v spolupráci s odborníkmi z praxe. 

Jednotlivé úrovne sú odrazom novšieho chápania komplexnosti a multidisciplinarity systému podpory čo najbližšie dieťaťu. VÚDPaP so schválením ministerstva školstva v jednotlivých úrovniach podrobne popisuje podporu od triedy, školy až po poradenské centrá. Od prevencie po intervenciu, reedukáciu či terapiu. Inklucentrum víta odborný popis stupňov podpory, ktorý predstavilo ministerstvo školstva s VÚDPaPom. Zároveň prax ukáže prípadné potreby zmien a úprav týchto popisov. 

Základné úrovne predstavujú podporu v škole učiteľmi v rámci prevencie a školského podporného tímu (1. a 2. stupeň podpory) a v úzkom prepojení a spolupráce s poradenským zariadením pri komplexnejšej práci (3. – 5. úroveň). Ukázalo sa hneď od začiatku, že oddeľovanie 3. a 4. úrovne nemá veľmi opodstatnenie, preto došlo k ich spojeniu. Piata úroveň predstavuje skôr špecifické podporné služby v úzkom prepojení s poradenským centrom. 

Bližšie o týchto podporných opatreniach budeme ešte informovať. Výskumný ústav detskej psychológie k tomuto vydal aj sériu podcastov:

Podporné úrovne 1. a 2. stupňa

Podporné úrovne 3. a 4. stupňa

Podporné úrovne 5. stupňa

O téme školský podporný tím v sérii podcastov s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Zuzananou Krnáčovou a psychológom, učiteľom a špeciálnym pedagógom Viktorom Križom:

Úvod k sérii podcastov o školskom podpornom tíme

Podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania

Komplexné prípady a komplexné situácie v práci školského podporného tímu

Podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania

Evalvácia školského podporného tímu

Podcasty VÚDPaP:

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles