1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci
 1. Home
 2. Portál
 3. Individuálny vzdelávací program
 4. Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci
 1. Home
 2. Portál
 3. Legislatíva
 4. Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci

Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci

V Inklucentre sme sa pozreli na to, ako je to s finančnými prostriedkami základných škôl, ktoré dostávajú v rámci navýšených normatívov na integrovaných žiakov. 

Nariadenie vlády 630/2008 určuje v prílohe 8 koeficienty navýšených normatívov na integrovaných žiakov. V závislosti podľa typu znevýhodnenia škola dostane navýšené finančné prostriedy. Normatív na “bežného” žiaka v roku 2022 je 1998,36 Eur.

 Druh znevýhodneniakoeficientnavýšenie
1. skupinaNadaní žiaci1,5999,18 eur
2. skupinaPoruchy učenia, správania, ADHD, variant A1,931838,49 eur
3. skupinaVariant B, NKS, slabozrakí, nedoslýchaví a telesne postihnutí žiaci2,2652527,93 eur
4. skupinaNepočujúci, nevidiaci a nechodiaci2,713417,20 eur
5. skupinaVariant C, viacnásobne variant A, autizmus bez MP (vrátane aspergerovho syndrómu)3,394776,08 eur
6. skupinaViacnásobne variant B a C, autizmus s MP, hluchoslepí žiaci6,7911570,5 eur

Ministerstvo školstva zverejňuje na svojich stránkach aj presné počty a výšky finančných prostriedkov na jednotlivé skupiny detí pre každú školu v SR. Nakoľko ide o verejné financie z daní občanov, tieto financie sú kontrolovateľné, ba dokonca riaditeľ školy je podľa § 5 ods. 7 zákona 596/2003 povinný rade školy aj zriaďovateľovi predkladať rozpočet na vyjadrenie a schválenie. Nakoľko rada školy je podľa § 24 tohto zákona verejný orgán, ktorý zastupuje verejné záujmy rodičov, žiakov a zamestnancov a jej zasadnutie je podľa ods. 15 verejné, rozpočet sa stáva taktiež verejným dokumentom. 

Podľa našich výpočtov všetkých 2068 základných škôl na Slovensku dostalo v r. 2021 na integráciu 82 miliónov eur, čo v priemere na jednu ZŠ je asi 40.tis. eur. Každý škola si podľa tabuľky vyššie vie ľahko vypočítať, koľko peňazí dostáva, prípadne si to overiť v tabuľke ministerstva školstva. 

Ak si vezmeme inú tabuľku Súhrnný výkaz o práci v školstve za rok 2021, zistíme, že odmeny tvorili 82 miliónov eur. Že ide o tú istú sumu je síce náhoda, ale zároveň treba dodať, že nakoľko peniaze na integráciu nie sú účelovo viazané a teda môžu byť použité na čokoľvek. Ak by školy teda nemali financie za integráciu, chýbalo by im presne 82 miliónov eur. A pravdepodobne by to všetci zamestnanci pocítili na nulových odmenách. 

Financovanie školstva je dnes mimoriadne podvýživené, Slovenská republika dáva výrazne menej HDP na vzdelanie ako iné vyspelé krajiny sveta. Systém navýšených normatívov na integráciu je tiež zlý, najmä preto, že nie je účelovo viazaný. Je však veľmi nespravodlivé voči asistentom a asistentkám, psychológom a psychologičkám, sociálnym, špeciálnym či liečebným pedagogóm či logopédkam povedať, že na ich odmeny či náhradné voľno nie sú financie.

Počet týchto zamestnancov v našich základných školách je na základe uvedeného výkazu asi 16 %, ak nerátame nepedagogických zamestnancov. Dúfame, že už len málokto pochybuje o význame týchto profesií v školách. Nenájsť podporu pre poddimenzovaných podporných zamestnancov na školách je skutočne nespravodlivé, o to viac, keď tie najzraniteľnejšie deti prinášajú do škôl milióny eur, aby priniesli odmeny pre všetkých. 

Viktor Križo

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles