Vzdelávanie pre školy

Poskytovanie supervízie a metodického vedenia – podporné skupiny a supervízie pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov (vytvorenie 2 dlhodobých supervíznych skupín), terénna práca v škole pri podpore konkrétnych prípadov detí v riziku

Napíšte nám svoju požiadavku na email: [email protected]

KALENDÁR

AKTUÁLNE