Workshop pre asistentov s Rytmusom CZ

V dňoch 16. – 17. októbra 2019 sa uskutočnilo historicky prvé vzdelávanie nášho Inklucentra v spolupráci s odborníkmi z Českej republiky o.z. Rytmus a nieslo sa v ochutnávke inkluzívneho vzdelávania pod taktovkou skúseností v Českej republike a otvorilo cestu k ďalšiemu vzdelávaniu pre asistentov učiteľa v snahe vyplniť prázdnu medzeru podpory pre týchto pedagogických zamestnancov.

O náplni a organizácii workshopu nájdete viac na: workshope pre asistentov s odborníkmi z Českej republiky.

SPÄTNÁ VÄZBA ÚČASTNÍKOV

Po skončení vzdelávania dostali všetci účastníci možnosť vyhodnotiť kvantitatívne i kvalitatívne svoje dojmy zo vzdelávania. Túto možnosť využilo 18 účastníkov zo 42 prítomných t.j. 43 %.

image 1

Medzi otvorenými otázkami sa objavili nasledovné podnety:

 • Veľmi oceňujem tento Váš prínos v otázke skvalitnenia práce asistentov učiteľov. Je úžasné, že aj asistenti dostali svoj priestor a možnosť vzdelávania sa a tiež zdieľania svojich skúseností.
 • Ťažko mať spätnú väzbu, keďže v ČR je to ináč, ako na SR.
 • Očakávala som širšie obsiahnutie spektra porúch, znevýhodnení, s ktorými sa ako asistent učiteľa môžem stretávať vo svojej praxi. Najviac podnetná bola pre mňa časť, v ktorej sme mali spomenutý “osobný profil” dieťaťa a trochu ma zaskočili otázky typu, či sa len chystáme pracovať ako asistenti učiteľa alebo to už reálne aj vykonávame. Ak je niekto už v praxi myslím si, že sa nepotrebuje zaoberať základnými pojmami. Možno nasledujúce stretnutia už budú viac špecifikované.
 • Veľmi príjemné lektorky, perfektná organizácia.
 • Prednáška pani Baxovej sa mi veľmi páčila. Málo času:)
 • Druhá časť workshopu bola úzko špecifická, bola zaujímavá, no ak som si dobre všimla nikto z účastníkov nepracoval s deťmi s DS, skôr by som uvítala väčší priestor na diskusiu
 • Chcem veľmi oceniť team InkluCentrum, pretože vzdelávanie pre asistentov pedagóga je veľmi potrebné a žiadúce. Nato, že je to Váš  prvý workshop, tak ste veľmi dobre odštartovali, len tak ďalej 🙂 Pevne verím, že to nebolo naše posledné stretnutie. Kedykoľvek budete organizovať workshopy, ktoré budú zamerané na asistenta pedagóga, alebo špeciálneho pedagóga, prosím, neváhajte ma kontaktovať 🙂  Nemám, čo by som vytkla, pretože všetko bolo super 🙂 Či už prístup prednášajúcich, ich odbornosť, až po zostavu, ktorá sa na workshope zišla 🙂
 • V prvom rade sa chcem poďakovať za nové informácie a pomoc. Čo sa týka workshopu, bola som veľmi spokojná a zároveň by bolo veľmi dobré, ak by sa toto robilo častejšie a zameralo sa aj na iné problémy u detí.
 • Čo sa týka organizácie – prihláška na kurz a samotné prihlásenie naň bolo jednoduché a zrozumiteľné. Chýbala mi jedine spätná väzba o potvrdení zaplatenia a potvrdenia účasti na  workshope vzhľadom na to že som nebola z Bratislavy a potrebovala som podať informáciu v zamestnaní, že v daný deň neprídem a včas do Bratislavy pricestovať. Samozrejme ste na môj email s touto otázkou rýchlo odpovedali a spätnú väzbu som teda dostala. Konkrétne a bližšie informácie k workshopu boli postačujúce:) Občerstvenie bolo skvelé ďakujem:) S lektormi som bola veľmi spokojná. Čo sa týka obsahu vzdelávania – dozvedela som sa samozrejme aj nové informácie ohľadom metódy profil na jednu stránku. Ostatné informácie boli všeobecnejšie ale ako sa hovorí opakovanie je matkou múdrosti. Očakávala som však viac praktických informácií a námetov, ktoré by som reálne vo svojej práci využila (tak ako to bolo popísané v pozvánke na tento workshop). Samozrejme som si vedomá, že času bolo menej a nedá sa všetko stihnúť v jeden deň. Zvláštne bolo púšťanie hudby počas prestávky nejakým chlapcom.
 • Oceňujem to, že sme sedeli v kruhu a otvoril sa tak živší a dôveryhodnejší priestor na diskusiu. Nebolo to také formálne strojené. Každý tak mal možnosť prejaviť svoje frustrácie, ťažkosti a nejasnosti plynúce zo situácii v škole ohľadom asistencie a inklúzie. Mrzí ma len to, že bolo málo času dokončiť a odpovedať na všetky naše otázky a problémy, s ktorými sa potýkame. Veľa tém ostalo otvorených, alebo jedna druhú otvárala a načrtlo sa tak viacero problematických situácií a ostali visieť trošku otázniky. Páčila sa mi aj prezentácia OZ Rytmus aj pani asistentky (mamičky), ktorá prišla so svojou dcérou s SD priamo na to vzdelávanie. Oceňujem aj praktické rady ohľadom asistencie a inklúzie, taktiež aj porovnanie našej legislatívy školstva s tou českou. P.s: možno to s tým nesúvisí, ale predsa taká formálna záležitosť, nechápala som akú funkciu tam mal ten neznámy pán fotograf, ktorý trošku neštandardným spôsobom narúšal komunikáciu medzi nami učiteľkami počas prestávky:) A nikto sa nás nepýtal ani, či sa chceme fotiť.
 • Na vzdelávaní sme si potvrdili, že v našej práci s asistentmi učiteľa ideme správnym smerom. Vzdelávanie nás povzbudilo k odvahe nebáť sa veci meniť, ak nie sú efektívne, skúsiť nové cesty a spôsoby. Radi by sme pracovali viac na vzťahoch a na klíme tried.
  Oceňujeme výber lektorov, organizáciu vzdelávania, skvelé občerstvenie, celkovú priateľskú a uvoľnenú atmosféru, otvorenosť, priamosť, prajnosť. Prijali by sme viac tepla a sedenie za stolom, resp. stoličku s podložkou na písanie. Ďakujeme.
 • Vzdelávanie po obednej prestávke bolo dosť venované deťom s DS. Bolo to zaujímavé počúvať, avšak ja momentálne nemám v škole žiadne takéto dieťa, preto by som uvítala skôr iné info.
 • Workshop bol výborne zorganizovaný. Obsah workshopu bol prínosný.

Návrhy na ďalšie vzdelávanie od účastníkov:

 • Privítala by som možnosť ďalších praktických seminárov pre asistentov učiteľa.
 • Najviac by ma potešilo a bolo hodnotné ak by bol na Slovensku tiež oficiálny kvalifikačný kurz pre asistentov učiteľa, ako majú v ČR.
 • Venovať sa jednotlivým druhom porúch a hendikepom konkrétne a jednotlivo na samostatných stretnutiach.
 • Zvládanie stresu, priama a nepriama činnosť+ čas, koľko hodín má asistent byť na pracovisku, metódy používané pri nevhodnom správaní žiakov,
 • Všetko o práci asistenta, praktické poznatky pri práci.
 • Praktické záležitosti, situácie, skúsenosti z praxe.
 • Možno viac informácií z praxe – ukážky, väčší priestor na diskusiu.
 • Pozícia asistent učiteľa v legislatíve – právomoci,  akú prácu môže a akú nesmie vykonávať a pod.
 • Kompetencie AP na vyučovaní.
 • Do budúcna by som workshop obohatila o všetky tipy zdravotných znevýhodnení.
 • Tak isto by som privítala, aby sa urobili kurzy pre špeciálnych pedagógov 🙂 Pretože niektorí špeciálni pedagógovia, sa rozhodli  začať pracovať najprv , ako asistenti pedagóga, tak, ako je to v mojom prípade 🙂  Tak tiež by so uvítala, keby že sa môžeme ako asistenti pedagóga vzdelávať minimálne 80 hodín teórie, a následne ísť do praxe, tak ako nám to bolo od prezentované – ako to funguje v ČR. Tak isto budem rada, ak prídete ako supervízia do škôl, a poradíte nie len nám, asistentom pedagóga, ale rovnako aj učiteľov, ako pracovať s deťmi so ŠVVP. A ako posledný bod, je to skôr rada 🙂 Nebojte sa, mať Vaše workshopy dlhšie 🙂 Prišli sme tam, aby sme sa niečo nové naučili, a dozvedeli, a to svoj účel splnilo, a vôbec nebude prekážať ako to bude dlhší časový úsek vzdelávania, o to lepšie pre nás.
 • Autismus, ADHD.
 • Témy vzdelávania by som rozdelila na všeobecné informácie a ďalej by som možno v rôznych oblastiach bola konkrétnejšia, napríklad témy vzdelávania rozdelila podľa školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ), podľa druhov postihnutia, počtu detí v triede, aké metódy využiť (praktické vzdelávanie + teória)… Zaujímavé by bolo vytvoriť brožúru alebo metodickú príručku napríklad na vašej internetovej stránke alebo zakúpením za symbolickú cenu. A ešte jeden podnet, aby sa vzdelávanie rozrástlo po celom Slovensku aby bolo bližšie pre všetkých.
 • Privítala by som ďalšie nadväzujúce školenie ohľadom asistentov učiteľa. Na tie témy, ktoré sme načrtli na tomto workshope. Resp. rovno nejaký kurz, aký opisovala pani z OZ Rytmus, ktorý mávajú oni (až 80 hodín). Taktiež by som privítala školenie aj pre učiteľov, aby pochopili konečne o čom tá inklúzia je a odstránila sa tak bariéra medzi učiteľom a asistentom. Jednoducho, aby aj oni pochopili rolu asistenta – ako pomocnej barličky v triede, nie ako nepriateľa. Odblokovať ich strach.
 • Prijali by sme vzdelávania: 1.) Pedagogický asistent na ISCED 2 – spolupráca s viacerými pedagógmi a s triednym učiteľom. 2.) Ako si udržiavať emocionálnu kondíciu pri práci so žiakmi s ťažkou diagnózou (PAS,  PAaP, VPS).
 • Ako je to so známkovaním na II.stupni. Ide o diagnózu: ľahké MR, či je zo zákona možné schváliť na pedagogickej rade len ústne hodnotenie pre profilujúce predmety (MAT, SJL, CJ) a čo s T9 v deviatej triede.
 • Ako pracovať s deťmi s ADHD.
 • Pokračovať v tejto téme, ktorú ste začali. Máme nedostatok asistentov, nedostatok informácií ako pracovať s deťmi s poruchami učenia a deťmi, ktoré potrebujú inklúziu.
  Privítala by som tému ako pracovať s deťmi ADHD, asperger, autizmus, a pod. Ako im pomôcť zaradiť sa do vyučovacieho procesu a do kolektívu.

Tím Centra

Čítajte aj